Заради финансови съкращения в бюджета на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ще бъдат застрашени човешки животи. За това предупреждава Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец", съобщават от пресцентъра на КНСБ.

В съобщението се уточнява, че причината е публикуваното в Държавен вестник от 7 декември постановление на Министерски съвет за одобряване на вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г., с което се отнемат близо 7 млн. лв. от и без това оскъдния бюджет на дирекцията за тази година.

Според пожарникарите и спасителите нито едно от политически ръководства на ведомството, ръководили го през последното десетилетие, не е изпълнило задълженията, възложени му със закон, а именно като работодател да осигури здравословни условия на труд на служителите си. Липсата на годни защитни облекла и съоръжения за пожарникарите и спасителите увеличава риска от професионални заболявания, някои от които са нелечими. Неслучайно в докладите по заболеваемостта на служителите от МВР не фигурира статистика за броя на заболелите огнеборци и спасители, допълват синдикалистите.

В съобщението се посочва, че в резултат на безхаберието на ръководствата на МВР, болшинството от пожарникарите и спасителите са оборудвани със стари и негодни за употреба защитни средства и са принудени да си ги закупуват сами.

Недостигът на средства за поддържане на наличната техника, включително и закупената по европейски програми, създава предпоставки за забавена реакция при възникнали произшествия и риск за живота и здравето на гражданите, както и големи материални загуби, допълват от "Огнеборец".

Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" настоява предвидените в оскъдния бюджет за съответната година средства да бъдат използвани по предназначение - за нуждите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" -МВР, което да даде възможност за адекватно осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при бедствия и извънредни ситуации, както и промяна не по-късно от април 2019 година на подзаконовата нормативна база, чрез която ясно да бъде уреден въпроса чие е задължението по осигуряването на здравословни условия на труд на пожарникарите и спасителите.

"Огнеборец" настоява и за създаването на фонд за акумулирането на средства, чрез който допълнително да се дофинансира структурата, нуждаеща се от голям финансов ресурс, подобно на практиката в редица европейски страни.