Повече хора с трайни увреждания ще получават по-висока финансова подкрепа от тази година. Новата месечна помощ ще започне да се превежда от 12 февруари и ще се изплаща за предходния месец.


Размерът й ще е между 24 и 198 лв. и ще зависи от степента на увреждане и линията на бедност, която през тази година е 348 лв., а, за да получават новата финансова помощ, хората, които досега не са вземали интеграционни добавки, ще трябва да подадат заявление до края на март в агенцията за социално подпомагане.