Зелените коридори за пазаруване на пенсионерите се пресякоха с интересите на младите и работещите в почивния ден.Новите часове за пазаруване предизвикаха нови спорове. Доволни и недоволни, разбрали и неразбрали в цялата страна. На места се стигна до струпване на хора.

От днес влязоха в сила новите рестрикции за часовете, в които възрастните хора имат право да пазаруват. Те могат да пазаруват през целия ден, а ограничението е за по-младите. Часовете са от 13:30 до 16:30 - това е коридорът за възрастните хора, в който не се допускат хора под 65-годишна възраст.

За аптеките трябва да бъдат организирани два коридора - те са сутрин от 8 до 10 часа и следобед от 13:30 до 16:30. Така работата на аптеките само за възрастни хора е 5 часа, което е голяма част от работното време на аптеките.

Пенсионерите са доволни от новата заповед, защото могат да пазаруват през цялото време, но не и младите, които се чувстват с нарушени права и нарушена свобода, защото имат голямо ограничение - цели 3 часа.

До 16:30 часа столичен магазин от голяма търговска верига беше празен, а пред него имаше опашка от клиенти под 65-годишна възраст.

Масово в социалните мрежи се коментира абсурдността на издадената заповед, която първоначално възпрепятстваше възрастните да пазаруват само за 2 часа дневно, а впоследствие ограничи възможността за това на по-младите.