Биотехнологиите са ключов инструмент, който води до революционни промени в редица индустрии и могат да оказват огромно въздействие върху околната среда. Как да ги използваме, за да гарантираме устойчиво възстановяване на водните ресурси и да решаваме проблеми, свързани с нововъзникващи замърсители.

На тези въпроси ще търси отговори предстоящата на 10 май знакова конференцията "Води и биотехнологии". Тя е първото от поредица събития на специалното издание на "Ателие по биотехнологии" - https://biotech-atelier.com/ за тази година.

Събитието ще бъде изцяло във виртуален формат и се организира от "Българската асоциация за персонализирана медицина" в партньорство с Виенската бизнес агенция.

С нарастващия брой на населението и увеличаващото се търсене на храни и индустриални доставки през последните десетилетия водата се превръща във все по-ценен и оскъден ресурс. Все повече учени, международни експерти и специалисти търсят иновативни решения за опазване на водите. Вследствие на това и редица индустрии и представители на бизнеса в световен план заговориха за устойчиви и екологично отговорни решения за опазване на воидте. Именно за това е нужен форум, който да даде възможност за обмяна на информация и опит по темата, да генерира нови идеи за устойчиво прилагане на биотехнологиите за опазване на водните ресурси, смятат организаторите на конференцията "Води и биотехнологии" https://biotech-atelier.com/.

Един от основните партньори на събитието е Управата на Виена, която има сериозен опит по темата. Виена е един от градовете с най-знакови проекти за устойчиво развитие и опазване на водите. Екологичната мобилност, възобновяемите енергийни източници и ефективното, социално справедливо използване на ресурсите са водещи приоритети в плановете на града.

Smart City Wien (Smart City Vienna) се стреми драстично да намали екологичния си отпечатък с проекти за устойчиво управление на дъждовната вода, подобряване на градския климат, възможност за генериране на възобновяема електроенергия от електроцентралите за питейна вода, които заобикалят двата изворни водопровода на града; развитие на система за наблюдение на топлата вода под земята, която може да се използва за геотермално отопление и др.