Първият проект на европейската Система Вход/Изход (Entry/Exit System - EES) за контрол на пътуващите от трети страни (извън Шенгенското пространство) е на път да бъде реализиран у нас.

На българските летища ще бъдат инсталирани устройства за граничен контрол и проверка на биометрични данни. Решението ще облекчи българските власти и ще намали допълнителното натоварване и забавяне, което се очаква поради събирането на биометрични данни на границата, посочиха от фирмата, съобщиха от германската компания за киберсигурност "Секунет".

Като част от инициативата Smart Borders, Европейският парламент ще създаде обща биометрична база данни за Системата "Вход/Изход" за регистрация на всички пътуващи от трети държави. Компонентите на Системата ще бъдат инсталирани на летищата в София, Варна и Бургас.

От 2022 година пътниците от трети страни ще трябва да се регистрират с четири пръстови отпечатъка и лицево изображение, когато влизат в Шенгенското пространство през сухопътни, морски и въздушни граници.

Чрез наскоро приключила тръжна процедура българското Министерство на вътрешните работи избра българската ИТ компанията ССАРМ за главен изпълнител. Производителят на специализирано оборудване и технологии "Секунет" ще достави и инсталира необходимата техника за проверка на лице и пръстови отпечатъци, както и осем терминала за саморегистриране на пътници от трети страни, пише още в съобщението.