Гранична полиция получава 70 автомобила с висока проходимост, които ще подобрят контрола на външните граници на ЕС, каза министър Младен Маринов. С тези думи той се обърна към служителите и гостите на тържествената церемония по освещаването на новата техника.

Оборудването е предоставено по Споразумението "Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници" и е финансирано в рамките на Механизма за спешно подпомагане по Фонд "Вътрешна сигурност" на ЕС. Европейските ни партньори високо оценяват това, което България прави за опазване на външните граници, изтъкна Маринов, цитиран в съобщение на МВР.

Автомобилите са на стойност над 7 милиона лева (7 374 024 лева с ДДС).

Главна дирекция "Гранична полиция" е един от основните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ, одобрена с решение на Европейската комисия във връзка със Спешната помощ за противодействие на незаконната миграция. Със солидарността на страните-членки на Европейския съюз, това оборудване ще бъде подкрепа на националните усилия за ефективен граничен контрол. То ще бъде разпределено на външните сухоземни граници - в Регионалните дирекции "Гранична полиция" в Елхово, Драгоман и Кюстендил, се уточнява в съобщението.

С доставените автомобили ще се повиши мобилността на граничните наряди, ще се създадат условия за бързото им реагиране при възникване на необходимост. Те ще повишат възможностите за участие на служителите на ГДГП в провеждането на гранично-полицейски операции, в съвместни операции с други структури на МВР, както и в такива на международно ниво, включително по линия на Европейска агенция за гранична и брегова охрана.