В научната терминология не се използва понятието "дим", а "аерозол", който се определя като суспензия от течни и/или твърди частици в газ. В науката облаците, спрей от дезодорант или парата от чайника са различни видове аерозоли.

Димът също е вид аерозол, но не всички видове аерозоли са дим. Димът е специфичен вид аерозол, който се отделя в резултат на процес на горене и в него се съдържат остатъчни продукти. Тези остатъчни продукти представляват сложна смес от твърди въглеродни частици и течни частици, в т.ч. много вредни и потенциално вредни вещества. Именно затова пушенето е толкова вредно. Димът от горяща цигара съдържа над 6000 химически съединения, като над 100 от тях са класифицирани от органите за обществено здраве като причинители или потенциални причинители на заболявания, свързани с пушене.

Няма никакво съмнение, че най-добрият избор за пушачите е да спрат да пушат. Но пълнолетните пушачи, които няма да спрат напълно употребата на никотин и тютюн, могат да премахнат дима от живота си, като преминат на бездимни продукти, каквито са електронните цигари, нагреваемите тютюневи изделия или новите продукти за орална употреба, за които е налична научна обосновка.

Погледнато отстрани, употребата на електронни цигари или нагреваеми тютюневи продукти може да изглежда подобно на пушене на обикновена цигара и, наистина, има известни прилики. Например, при тях се образува аерозол, съдържащ аромати и никотин, точно както и при пушенето. Но разликата е в състава на получения аерозол. Тъй като при бездимните продукти няма процес на горене, образуваните аерозоли съдържат значително намалени нива на вредните вещества в сравнение с тези, установени в цигарения дим. Затова, макар че бездимните алтернативи не са без риск и пълният отказ от тютюн и никотин е най-добрият вариант, тези продукти могат да бъдат много по-добър избор за пълнолетните пушачи вместо да продължат да пушат.

Най-добрият избор за всеки пушач е да спре напълно употребата на никотин и тютюн. но, тъй като бездимните продукти имат потенциал за намалено образуване на остатъчни продукти, които са установени в цигарения дим при горенето, те са много по-добър избор за пълнолетните пушачи, които не биха спрели да пушат.

 

*Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България