Ако за нашите баби и дядовци грамофонът е бил технологичният връх, а за нашите родители - магнетофонът и касетофонът, то нашите деца не помнят света без интернет. Съответно и без устройствата, които разкриват пред тях голяма част от него. Лаптопът, смартфонът и таблетът за тях са естественият начин да задоволят любопитството си, да откриват и научават нови неща. И докато вкъщи повечето от тях могат да го правят свободно, то за съжаление в много от училищата използването на съвременните технологии, като част от учебния процес, все още не се използва в пълния му капацитет.

Въпреки това вече има "бели лястовици" - училища и учители, които са разбрали, че новото време изисква нови подходи. Които са променили познатия начин на преподаване и са намерили нов метод да стимулират децата и да заинтригуват техния ум - мобилното приложение Smart Classroom AR, разработено от Samsung България.

Нора Христова е старши учител по биология в СУ "Георги Бенковски" в Пазарджик. От 15 години тя предава знания на стотици деца от 5. до 12. клас, а през последната година в уроците си активно използва Smart Classroom AR, за да превръща учебния материал в интересна игра, която стимулира децата сами да разкриват информацията, заложена в урока. Пред Dir.bg Нора Христова разказа за предизвикателствата, предимствата и промяната.

Предизвикателствата в класната стая в днешно време вече са много, едно от тях за учителите е да запазят интереса на учениците. Помага ли ви приложението, разработено от Samsung - Smart Classroom AR?

Да. С него може да се разнообразят учебните часове. Така се провокира интереса на учениците и се повишава тяхната мотивация. Приложението ясно показва на децата, че новите технологии могат да се използват не само за забавление, но и за учене, или с други думи казано, че ученето може да не е досадно задължение, но да бъде и забавно. Чрез Smart Classroom AR успешно се затвърждава предадения материал по темата, при това децата може да се съревновават помежду си, а това ги кара да стремят да стават все по- добри, мотивира ги да научават повече нови неща. Приложението на Samsung ми дава достъп до дигитална среда на обучение, което безспорно прави часовете по-интересни за учениците.

Чрез Smart Classroom AR успешно се затвърждава предадения материал

Снимка: Dir.bg

Смятате ли, че мобилните устройства са не само средство за комуникация, а възможност за надграждане на знания?

Съвременните мобилни устройства имат много и разнообразни функционалности. Същевременно учениците са едни от най-активните потребители на мобилен интернет, но предимно за забавление и за комуникация с приятели. Това ефективно може да се използва в час, тъй като отговаря и на техните нагласи и разбирания. Тук е ролята на учителя да покаже на учениците възможностите за учене чрез смартфона или таблета, как чрез тях могат да развиват знанията и уменията си, и да бъдат активни участници в учебния процес. Обучението чрез мобилни приложения, включително и с добавена реалност, може успешно се съчетава с посещения на музеи, исторически обекти и др.

Насърчавате ли учениците си да го ползват и как влияе включването на модерните технологии в учебния процес?

Добавената реалност все повече намират място в учебния процес. Използваме приложението редовно в часовете, като показваме упражненията чрез споделяне на екран или учениците ги изпълняват на мобилните си телефони, на които е инсталирано приложението Smart Classroom AR.. Използвам както мои упражнения, така и на колеги. Упражненията и тестовете с добавена реалност в Smart Classroom AR служат не само за затвърждаване на изученото, но и за надграждане на знанията. Например учениците имат възможност през телефоните си да разгледат отблизо различни обекти - органи на човешкото тяло при обучението по биология, реакции и процеси при обучението по химия или физика.

Учениците имат възможност през телефоните си да разгледат отблизо различни обекти

Снимка: SmartClassroom

Има създадено упражнение по биология, в което органите на човешкото тяло трябва да се разпределят към съответната система. Така учениците могат да се самооценят и същевременно да обогатят знанията си, и всичко това по забавен и интересен начин. Смятам, че използването на образователни ресурси с добавена реалност повишава интереса на учениците към образователния процес, прави го по-атрактивен, по-забавен, тъй като има игрови характер и състезателен елемент.

Успява ли Smart Classroom AR да скъси дистанцията между учител и ученик?

Приложението скъсява дистанцията между учител и ученик, дава възможност "да говорим на един език" и крайният резултат е удовлетворяващ и за двете страни.

Самата вие ползвате ли Smart CreatAR, също разработен от Samsung, при подготвянето си за учебните часове?

Да, използвам го, след като преминах безплатно обучение на фондация "Образование 5.0" за работа с инструмента Smart CreatAR. Предимството му е, че не се изискват много високи компютърни умения, тъй като процесът вече е автоматизиран и не е необходимо да можеш да програмираш или да владееш компютърен дизайн. Интерфейсът е достъпен и лесен за употреба.

Приложението скъсява дистанцията между учител и ученик

Снимка: Dir.bg

В Smart CreatAR учителите могат да работят сами, съвместно с колеги, както и с ученици, които се включват с голям ентусиазъм в създаването на упражнения с добавена реалност. Включването на ученици в процеса на създаване на упражнения е ново предизвикателство, което всъщност им дава възможност даучат по нов начин. Учител и ученик стават един екип и заедно създават или решават задачата, съвместно се ражда идеята и се реализира упражнението. През март аз и колегата ми Владимир Донов в екип с преподавател по ИТ и ученици, участващи в клуб "Дигитална креативност за AR", разработихме упражнения с добавена реалност в Smart CreatAR и участвахме в Националното състезание "Физика - инженерство - технологии", организирано от ПУ ,,Паисий Хилендарски" в Пловдив. Тестът и упражнението бяха авторски и спечелихме 2 място сред 11 училища. През май с други упражнения и тест с добавена реалност участвахме в областна ученическа конференция по природни науки - "Пазарджик БИО 2019", където отново заехме призовото второ място. В момента няколко екипа от училището подготвят свои образователни ресурси с AR, с които се борят за класиране за лятната академия Growing Talents, организирана от Samsung България и фондация "Образование 5.0".

Информирате ли родителите за Smart Classroom AR и какви са отзивите на учениците?

Да, родители са участвали в уроци, състезания и други събития в училище или извън него, в които се използват упражнения с добавена реалност. Те също отчитат, че ползвайки Smart Classroom AR децата учат с желание, по-бързо и лесно усвояват уроците, по-ангажирани и отговорни са в учебния процес.

Какви са предимствата за децата, когато ползват приложението, разработено от Samsung?

Те мислят по-креативно, по-иновативно и разбират, че телефоните са не само устройства за комуникация, а и средство за учене. Учениците имат профили в платформата Smart Classroom. Така ние можем да следим в реално време тяхното развитие - колко пъти са изпълнили дадено упражнение, каква е успеваемостта им.

Снимка: SmartClassroom

Налице е двустранна връзка с всеки ученик, своевременно се внасят корекции и резултатите несъмнено са по-добри. Приложението дава възможност на учениците да развиват уменията си за учене и дигиталната си компетентност, да творят, да се стремят непрекъснато да се усъвършенстват, да постигат по-добри резултати.