Точно преди 33 години и 2 дни, на 15 януари 1990 г. Народното събрание, доминирано само от БКП и БЗНС, гласува отпадането на прословутия член Първи от тъй наречената "Живковска конституция", заради който опозицията, гражданите, студентите вече са излезли на митинги и протести месец по-рано. Налага се обаче да развенчаем едно клише - всъщност, на този ден и на тази сесия на парламента прословутият член далеч не е премахнат. Това ще стане месец и половина по-късно. На паметния 15 януари депутатите гласуват единодушно само за премахването на две алинеи, а именно - онези, заради които пробудилото се за демокрация общество вече протестира.

На 15 януари парламентът гласува единодушно от Конституцията да бъде премахнат текстът: "Ръководната сила в обществото и държавата е Българската комунистическа партия", който е алинея 2 от закона, както и следващата алинея 3, която гласи: "Българската комунистическа партия ръководи изграждането на развито социалистическо общество в Народна република България в тясно братско сътрудничество с Българския земеделски народен съюз."

И след свалянето на Живков, и след започналите демократични промени два месеца по-рано, България си остава социалистическа народна република. Алинея Първа от член Първи не е премахната и продължава да действа в оригиналния си вариант: "Народна република България e социалистическа държава на трудещите се от града и селото начело с Работническата класа". И това ще бъде така до 30 март 1990 година.

Още снимки от историческото заседание на парламента ВИЖТЕ ТУК >>

Как се стига до промяна на Конституцията?

На 14 декември пред парламента, на площада пред храм-паметника "Ал. Невски" се провежда многохиляден митинг, свикан от опозицията, участниците в който настояват за ускорено премахване на чл. 1 и деполитизация на държавните институции. Парламентът обаче не може да гласува корекцията в основния ни закон, тъй като по Конституция се изисква едномесечен срок от внасянето на предложението, а то е депозирано от Парламентарната група на БКП на 14 декември. Гражданите не са информирани за това, напрежението на паветата се нагнетява и ескалира. Жива верига обгражда Народното събрание.

Същата вечер тогавашният председател на Държавния съвет Петър Младенов се опитва да успокои множеството и да обясни, че няма как отмяната на текста да бъде гласувана веднага. Младенов не успява и е освиркан. Упреква протестиращите с думите: "С този екстремизъм вие тласкате България към пропастта", след което произнася прословутата реплика "по-добре танковете да дойдат", за която още се спори, а самият той не признава да е изричал. Това ще предначертае края на политическата му кариера месеци по-късно.

Протестът на 14 декември за отмяна на чл. 1

Снимка: Иван Григоров

Но какво става с член Първи?

Точно месец по-късно след декемврийските събития и последвалото гражданско разочарование депутатите се събират на заседание на 15 януари 1990, за да гласуват внесеното на 14 декември предложение за отмяна на чл. 1.

Докладва тогавашният председател на ПГ на БКП Андрей Луканов - генераторът на свалянето на Живков и на настъпилите промени, министър на външноикономическите връзки, кандидат-член на Политбюро, а само дни по-късно той ще оглави и първото си правителство.

Андрей Луканов тогава оглавява и парламентарната група на БКП

Снимка: Иван Григоров

"Вземам думата по поръчение на ПГ на БКП във връзка с разглеждането на точка първа от дневния ред. На своя пленум от 11-13 декември 1989 г. ЦК на БКП прие за правилно да бъдат отменени ал. 2 и 3 на чл. 1 и възложи на ПГ да внесе съответно предложение. Това решение на пленума и съответните действия на ПГ са ясно потвърждение на волята на БКП да бъде фактор на истинска демократизация на българското общество и на обновление на социализма в нашето отечество, да се откаже от установение със закон монопол върху политическата власт, да разглежда политическия плурализъм като естествена среда за своята политическа дейност, да води честен и открит диалог без привилегии и дискриминация, с всички обществено-политически сили в нашата страна", заявява Луканов, свидетелства стенограмата от заседанието.

И допълва: "ПГ на БКП ще гласува единодушно за това решение".

Гласуването за отпадането на най-знаковия текст от Конституцията - за ръководната роля на партията. На първия ред най-вдясно е ген.-полковник Велко Палин, завеждащ Военноадминистративния отдел на ЦК на БКП, участвал в разкриването на заговора на Горуня

Снимка: Иван Григоров

Отмяната е подкрепена единодушно и от депутатите на БЗНС. Това става на вечерното заседание на Народното събрание, свидетелстват кадрите на фоторепортера Иван Григоров.

Петър Младенов и Георги Атанасов

Снимка: Иван Григоров

От тях си припомняме главните действащи лица от президиума - там са председателят на НС Станко Тодоров, председателят на Държавния съвет Петър Младенов, разбира се, Луканов, министърът на отбраната ген. Добри Джуров.

В средата с очилата - Бойко Димитров, външен министър, зад него ген. Добри Джуров, министър на отбраната. Отляво на Димитров е финансовият министър Белчо Белчев

Снимка: Иван Григоров

Тук е и Бойко Димитров, осиновеният син на Георги Димитров, който вече е станал външен министър, след като Петър Младенов е станал премиер. Дипломатът Димитров ще бъде след това и външен министър при следващия премиер - Луканов. Друг министър от трибуната също ще бъде в екипа на Луканов - финансовият Белчо Белчев, който води преговорите и подписва с МВФ. Тук е младият тогава Георги Пирински. 

На трибуната е председателят на законодателната комисия и главен прокурор Васил Мръчков

Снимка: Иван Григоров

Основен докладчик по измененията в Конституцията е главният прокурор Васил Мръчков - в качеството си на председател на законодателната комисия в парламента. Отпадането на ал. 2 и ал. 3 е факт, но БЗНС настоява да бъде премахнат целият чл.1 от Конституцията, заедно с първото изречение, което дефинира, че България е социалистическа държава.

Водят се дълги дебати, като надделява мнението, че това е невъзможно да стане в същия ден, 15 януари. Аргументите против отпадането на чл. 1 в цялостния му вид формулира в изказването си именно Мръчков от трибуната, а моментът е запечатан от фотоапарата на Иван Григоров.

"Основните причини, които налагат изменения и допълнения в Конституцията, произтичат от динамично променящата се обстановка в страната по пътя на реалното и радикално обновление и демократизация на обществения живот след 10 ноември 1989. Измененията в представения законопроект обхващат близо 1/3 от разпоредбите на Конституцията. Като цяло, те имат характер на частични изменения, които са необходими и не търпят отлагане при сегашната политическа обстановка в страната и бурно протичащите процеси на промяна", започва изложението си Мръчков, който също така е и зам.-председател на Държавния съвет в този момент.

Той посочва, че редица текстове от тъй наречената Живковска конституция от 1971 г. "бързо и рязко остаряха, и влязоха в противоречие с обективните реалности в обществото. И спъват развитието на страната по пътя на обновлението".

Мръчков заявява, че наистина Конституцията се нуждае от редица промени, но предлага всички те да бъдат направени на следващ етап, след като бъдат добре обмислени.

Той набляга, че не съществува Конституция, "която да няма свой член 1, който да не определя република ли сме, монархия ли сме, какво управление имаме, на кого е тази държава". И изтъква, че по тази причина няма как БКП да подкрепи предложението на БЗНС.

"Отмяната на тези разпоредби се извършва по инициатива на политическата, на която Конституцията със закон декретира привилегировано политическо положение в държавата и обществото, и в самия факт, че парламентарната група на БКП е инициатор за отмяната на ал. 2 и 3, се състои дълбоката промяна в политическото виждане на партията за мястото си в обществото и в държавата. Струва ми се, че необходимост от промени в целия чл. 1 на Конституцията съществуват, защото бързо се променя обществото, на което е посветена тази Конституция. Но чл. 1 има особено място в Конституцията, това е първата буква в текста на Конституцията. Има особено важно място, защото определя преди всичко характера на държавата, на обществото, в което живеем и същността на държавата, която служи на това общество. При бързо променящата се обстановка в нашата страна, следователно необходимо е внимателно, сериозно, задълбочено да се вгледаме в чл. 1 ал. 1. Целият въпрос е кога и как да стане това", обръща се към народните представители Мръчков. В крайна сметка земеделците се съгласяват, следват разговори, а Андрей Луканов предлага да бъде излъчена специална комисия, която в кратък срок да обсъди допълнителните промени в Конституцията.

По време на самото гласуване председателят на Народното събрание Станко Тодоров напомня, че е взето решение да се състави такава комисия, парламентът гласува единодушно.

Стоян Михайлов редом до Георги Пирински

Снимка: Иван Григоров

Предложенията на законодателната комисия обхващат нова редакция на член 1, съгласно който Народна република България е демократична и правова държава. Това се случва вече на сесията на 30 март 1990, след като законодателната комисия в парламента, днес наречена правна, е обсъдила текстовете на промените, включително те са били дискутирани и съгласувани на Кръглата маса. Година и няколко месеца по-късно пък Великото народно събрание ще приеме изцяло нова Конституция - днешната.

В залата обективът изстрелва в историята знакови лица от епохата, току-що приключила - вече долу, а не на президиума, са най-близките до Живков - Пенчо Кубадински, член на Държавния съвет и председател на ОФ, както и много приближената на бившия Първи - Дража Вълчева, бивш министър на образованието, член на ЦК, която скоро след това вече няма да е, а след по-малко от година ще бъде и изключена от БКП.

Отляво надясно: Димитър Станишев, Пенчо Кубадински и Начо Папазов, зад Папазов е тогавашният ректор на СУ Минчо Семов

Снимка: Иван Григоров

Дража Вълчева, малко преди да бъде детронирана от партията

Снимка: Иван Григоров

На заседанието присъстват комунисти и членове на ЦК, които само дни по-късно ще бъдат в немилост и ще се разделят с постовете си, а някои ще бъдат съдени и осъдени - като вицепремиера Григор Стоичков, осъден и лежал в затвора заради тайната Чернобил.

Отляво надясно: Йордан Йотов, в близък план Любомир Левчев, зад него е Григор Стоичков

Снимка: Иван Григоров

Тук са и такива, които ще бъдат в първите редици на промените и ще са в най-близкото обкръжение на Луканов. Тук е бившият съратник на Тодор Живков - Славчо Трънски, сред първите отрекъл се от него.

Славчо Трънски с бялата коса, а до него вдясно е Пеко Таков

Снимка: Иван Григоров

А много от изявените представители на творческата интелигенция тогава са и депутати - освен Цветана Манева в залата е и поетът Любомир Левчев, член на ЦК, писателят Слав Христов Караславов и главният редактор на "Работническо дело" Йордан Йотов, член на Политбюро, секретар на ЦК и член на Държавния съвет.

Ген. Атанас Семерджиев, до него вдясно Георги Йорданов, зад Семерджиев е Любомир Левчев, правя до тях е Цветана Манева, а зад Левчев е Григор Стоичков

Денят 15 януари в парламента е дълъг, проведени са три заседания в пленарната зала, последното продължава до късно вечерта. Немалко от депутатите са налегнати от дрямка, а в крачка ги хваща обективът на Иван Григоров. Едни са притворили очи по време на дебатите, други са подпрели глава, трети направо спят. Сред най-уморените е министърът на клутурата, просветата и науката Георги Йорданов, треньорката на златните ни момичета Нешка Робева,  и мъж, чието име остава неизвестно.

Депутат, по професия овчар, пътувал цяла нощ за сесията, е заспал насред дебатите

Снимка: Иван Григоров

После се оказва, че депутатът е овчар, отруден човек, който направо от кошарите с агнетата се е метнал на влака за София, за да пристигне навреме за заседанието на парламента. Заседанието, превърнало се в историческо с премахването на член 1 и официалното отпушване на многопартийната система. В нея БКП вече става една от многото - но само по закон. Реално детронираната партия ще продължи да управлява и в следващите месеци и години, най-напред с двете правителства на Андрей Луканов.

Студентите също се включват в протестите и настояват за промяна на Конституцията

Снимка: Иван Григоров