Така вероятно до края на 2018 година столицата ще има 46% дял в създавания в България брутен вътрешен продукт.

В свой анализ, Институтът по пазарна икономика разглежда неравномерното икономическо развитие на страната през последните години и очертава икономическите центрове, където се "прави" БВП на страната.

Картата на тези икономически центрове показва няколко много сериозни проблема. първият-в страната има райони, при това като площ те не са никак незначителни, където икономическата дейност е символична.

Потвърждава се извода, че Северозападна България е такъв регион. Тук ресурсите от производство и работна сила се изчерпват бързо и обезлюдяването и миграцията са най-силните процеси. Лошото е, че това не се отнася само до Северозапада. подобно е положението и в Югозападна България, където само Благоевград е причислен към икономическите центрове с национално значение.

Същото е и положението с Родопите, макар че чисто географски общините там са близо до втория по значение и развитие икономически център около Пловдив. От изложените факти се вижда, че Южна България като цяло се развива по-добре икономически от Северна България.

Една от възможните причини е в развитието на инфраструктурата, но тя далеч не обяснява всичко. По-скоро главните причини за това дебалансирано икономическо развитие са три. Първата е свързана с централизирането на приходите в държавата и вторичното им разпределение от столицата.

Това "връзва" ръцете на общините да привлекат инвестиции и да осигурят работни места, за да останат хората по родните си места.

Втората е липсата на държавна политика при изграждането на икономически структури и съответната инфраструктура. Работи се на парче, запушват се дупки или се одобряват проекти по политически причини, а в същото време региони с потенциал да развиват силна местна икономика са оставени на доизживяване.

Третата причина е жестоката демографска криза, в която е страната. София, Пловдив, Варна и още 1-2 областни центъра на практика "изсмукват" не само икономиката, но и хората от регионите. И това не е от сега, то продължава вече 30 години. Няма как при това положение да имаме относително равномерно икономическо развитие и заетост в регионите извън големите центрове.

Докога икономиката на България ще издържи тези дисбаланси, никой не може да прогнозира. Но струпването на работа, хора и свързаните с населението дейности и услуги на едно или няколко места не е добър знак за бъдещето. Защото въпреки огромната си роля за икономиката на страната, София далеч не е България. И не се знае докога столицата ще издържи постоянно увеличаващото се население, с всички произтичащи от това проблеми-транспортни, екологични, комуникативни и социални.