"Идеята на този съвет е да покрие проблемите в правната област. Предполагам , че самото откриване на темата за антикорупционното законодателство също е катализирало този процес и предстои да се обсъдят както предметният обхват в работата, така и една от темите ще бъде постъпилите предложения по досегашния проект за антикорупционен закон, който бе представен и обсъждан от БСП, включително на Националния съвет", коментира пред Дир.бг председателят на правния съвет в БСП Янаки Стоилов. 

Запитан да коментира разнопосочните мнения кой трябва да назначава председателя на антикорупционния орган, Стоилов заяви:

"Тази дискусия трябва да се води по същество, а не с формални аргументи, при това необосновани. Защото няма пречка от конституционна гледна точка ръководителят на този орган да бъде избиран от парламента или назначаван от президента. Т.е. самият закон трябва да реши кое е по целесъобразно в случая. Така, че опитът да се каже, че този въпрос е предрешен не е обоснован. Както парламентът може да реши да го избира и това се отнася за много от регулаторните органи, така може да възложи и на президента да го назначи. За това казвам, че дискусията трябва да се води по същество, а не да се смята някак, че тя е предопределена".

Според Стоилов, след консултациите с експерти тази дискусия трябва да се върне пак в БСП да се обсъди, за да се отиде към някои от откритите въпроси, които така или иначе съществуват, а и са се появили такива.

"За мен има друга голяма празнота, която е свързана с този закон и която не е пряко относима към него и това е, че голяма част от действащото ни законодателство създава корупционна среда. Т.е. не е необходимо в редица случаи да се достигне до криминални прояви, за да се реализират корупционни практики. Някак това се задълбочава през последните години. И това е не по-малкият проблем, защото антикорупционният закон е борбата с проблема в неговите заключителни актове на криминализирани прояви, докато има редица възможности да я наречем за легална корупция".