Двете светофарно регулирани кръстовища на входа на к-с "Меден рудник" ще бъдат превърнати в кръгови, за да се подобри пропусквателната способност към най-големия жилищен комплекс в Бургас. Отделно от това той ще бъде свързан с града с втори път, част от който ще минава и през ез. Мандра, обявиха от общината.

За да стане това от кметството са поискали от общинския съвет разрешение за изменение на действащия план.

След като приключи изготвянето на техническите параметри и се изчисли стойността на строителните дейности, ще пристъпим към тяхното изпълнение, казаха от местната администрация.

Кръгови ще станат кръстовищата на разклона за кв. "Горно Езерово" и при първото влизане към комплекса с ляв завод. Проектът предвиждал обслужващата улица там да е двупосочна, с тротоари и осветление. Тя ще започва от кръстовището на "белина Еко4и ще минава успоредно на бул. "Захари Стоянов", за да излезе на разклона за Горно Езерово. Освен подобряване на трафика целта била новата улица да обслужва и имотите в новата промишлена зона Юг-Запад и бъдещият футболен стадион.

Плановете на кметството предвиждали и нова пътна връзка на 80-хилядни комплекс с града, която започва от района между пречиствателната станция и битака и да излиза на бонзиностанцията по пътя за Созопол. За да се реализира новото трасе, се налага част от шосето да мине и през ез. Мандра като и в двата му края ще бъдат изградени нови кръстовища.