Заглавието на таблицата е “Численост на македонската диаспора”, а подзаглавието - “Македонско национално/езиково малцинство, предаде БГНЕС. Към 30.11.2007 г. за България се посочва, че според преброяването от 2001 г. в страната има 5071 македонци. В графа “минимално” е посочено числото от 250 000 с посочване, че това е преброяване през 1948 г., в графа “максимално” – 1 200 000, в графата “самооценка” – 1 500 000, а по оценка на Министерството на външните работи – 750 000.
В таблицата България е на първо място с най-голяма численост на “македонското малцинство”, следват Гърция, Албания, Сърбия, Гора в Косово (общо 1 664 000 по оценка на външното министерство), посочени са още Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина и Черна гора, Румъния и Турция.
Под таблицата е направено уточнението, че в графите “минимално” и “максимално” са дадени числа по оценка за броя на населението, естествения прираст в съответната страна, както и миграцията в Гърция, Албания, България, Македония и частта на Гора в Косово от 1912 г., 1924 г., 1949 г., 1954 г. и 1999 г.
“Утрински вестник” е собственост на ВАЦ, припомня БГНЕС. Това е едно от изданията с най-силна антибългарска насоченост в Македония.
Междувременно се разбра, че македонските граждани най-често фалшифицират дипломи за завършено висше образование от България, следвани от тези от Албания и от Сърбия. Това показват данни от македонското министерство на образованието и науката, информира БТА, на която се позова Радио България. За последните пет години в рамките на процедурата за нострификация на дипломите, издадени в чужди висши учебни заведения, са били открити 122 фалшификата. От тях най-много - 66, са от български факултети, 54 от албански и само две от Сърбия. Проблемът с фалшифицираните документи бе повдигнат публично в Македония преди три дни, когато стана ясно, че държавнен секретар в Министерството на отбраната е назначен и работи две години там, след като е представил фалшив документ за завършено висше образование.