Административният съд във Варна спира действието на решението на Общинския съвет (ОбС), с което бе одобрена актуализацията на Генералния план на движението в общината, в още една част от Приморския парк, съобщиха от пресслужбата на съда.

С гласуването си на 11 май ОбС наложи забрана за движението на автомобили в парка и достъпът на МПС до частните имоти в Салтанат беше прекратен. Собствениците на имоти там обаче един след друг обжалват решението на местния парламент и за момента печелят делата в съда. Административният съд отмени предварителното изпълнение на решението в една част от градината по жалба на Медицински център.

Днешното решение е на база на жалба от човек, който има имоти в Приморския парк, отдадени под наем. Според него, заради решението на ОбС, той ще претърпи сериозни вреди, тъй като заради ограничаването на движението наемателите се готвят да напуснат.

Според съда искането на жалбоподателя е основателно в частта на актуализирания Генерален план, която засяга територията, в която попадат имотите му. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

В Административния съд във Варна са образувани още три дела по жалби от граждани, собственици на имоти в местност "Салтанат", попадаща в Приморския парк. Общо постъпилите жалби срещу решението на ОбС досега са девет.