Окръжният съд във Варна върна на прокуратурата обвинителения акт за замърсяването на Варненското езеро поради допуснати процесуални нарушения. Решението беше взето по време на днешното разпоредително заседание по делото с обвиняеми бившият кмет на Варна Иван Портних, Цветанка Барбушева и Ботьо Табаков.

Срещу Портних се търси наказателна отговорност за това, че е допуснал да бъдат замърсени морските води. Това действие е довело до немаловажни вреди на околната среда. Наказателният кодекс предвижда за това престъпление наказание "лишаване от свобода" от 2 до 8 години и глоба от 10 хиляди до 50 хиляди лева. На бившият кмет на морския град е повдигнато обвинение и че като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението на възложената му работа и от това е последвала значителна повреда в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Наказанието за това престъпление е от 3 до 10 години затвор.

Преди началото на заседанието бившият кмет на Варна коментира, че нито е участвал в обявяването на поръчката, нито в процедурата, нито в изграждането и въвеждането в експлоатация на тази тръба по простата причина, че тогава изобщо не се е  занимавал с политика, предаде БНР. По думите му целта на обвиненията е друга, като не уточни каква.

Според повдигнатото му обвинение Портник, като длъжностно лице - кмет на града, не е направил необходимото за решаване на проблема и това е довело до щети в особено големи размери. Наказанието за това престъпление предвижда от 3 до 10 години затвор.

Съдът не допусна за съвместно разглеждане предявените от Министерството на финансите и Община Варна граждански искове, тъй като това би затруднило провеждането на наказателното производство.

Защитниците на тримата подсъдими (Цветанка Барбушева с адвокат Андрей Янкулов, Ботьо Табаков с адвокат Христо Христов и Иван Портних с адвокат Менко Менков) посочиха, че не трябва да се дава ход на следствието заради допуснати съществени процесуални нарушения. От прокуратурата също изразиха съгласие, че ход на съдебното следствие не трябва да се дава заради наличие на неточности в обвинителния акт. Тричленният съвет на Окръжния съд във Варна единодушно приема, че са допуснати такива нарушения, които са ограничили правото на защита на подсъдимите. Освен това са били нарушени и правата на пострадалите, допълват от съда.

"Това, че тези лица не са упражнили правата си, или поне не са заявили, че няма да ги упражняват, категорично е нарушило правата им, като това е самостоятелно основание за връщане на делото", посочва Варненският окръжен съд.

Поради изложените съображения съдебното производство беше прекратено и делото беше върнато на прокуратурата за отстраняване на процесуалните нарушения, обясняват от Окръжен съд-Варна.

Отделно съдът посочи, че доколкото се касае за обвинение за злоупотреба с европейски средства, прокуратурата трябва да обсъди въпроса за компетентността на разследване по отношение на подсъдимите Ботьо Табаков и Цветанка Барбушева, тъй като в България вече действа европейски делегиран прокурор.

Според съда трябва да се прегледа и въпросът за обединеното разследване между тях и бившия кмет на Варна. Съдът посочи, че "липсата на каквато и да е задружна престъпна дейност между тях, както и факта, че съставянето на документи с невярно съдържание е извършено и довършено в София, а престъпленията в които е обвинен подсъдимият Иван Портних - във Варна, коренно различни по вид и род, с разлика в периода на осъществяването им от близо 7 г., са едни от многото основания да се преразгледа и този аспект".

Останалите обвиняеми по делото са:

- Ботьо Табаков, управител на компания, специализирана в консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата на околната среда и управлението на отпадъците:
- Цветанка Барбушева - от същото дружество, която е била един от членовете на Държавната приемателна комисия, установила годността за ползване на проекта "Трансформация на пречиствателна станция за отпадни води във варненския район "Аспарухово" в помпена станция и транспортиращ тръбопровод".

Спрямо тях прокуратурата е повдигнала обвинение за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, за която в НК наказанието е "лишаване от свобода" от 10 до 20 години.

Хронология на случая

Според обвинителния акт, през 2007 г. Министерството на околната среда и водите открило процедура за избор на изпълнител за изграждане на обект "Трансформация на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро". Финансирането на проекта било осигурено по проект ИСПА.

Съществена част от проекта било изграждането на напорен тръбопровод, който следвало да свързва помпена станция за отпадни води (ПСОВ) "Аспарухово" с черпателния резервоар на ПС "Запад". Общата дължина на тръбопровода възлизала на 2682.60 метра, от които 982.60 метра следвало да бъдат изградени на сушата и 1700 метра следвало да бъдат положени под дъното на Варненското езеро. Горният ръб на съоръжението (тръба и затежнители) трябвало да бъде под кота -21.28 по Балтийската система.

Изпълнението на проекта стартирало на 20.12.2008 г. Към 27.09.2011 г. строежът бил изпълнен до етап съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Представен бил Доклад от извършен подводен контрол от 30.12.2009 г., според който тръбата била положена в съответствие с изискването на проекта. Била назначена Държавна приемателна комисия (ДПК). Според държавното обвинение, членовете и́ извършили проверка само и единствено по документи. Те констатирали, че на обекта няма неизпълнени или недовършени строително-монтажни работи, съгласно договорите за строителство на обекта и той бил въведен в експлоатация.

На 17.07.2015 г. директорът на Дирекция "Морска администрация" - Варна, уведомил кмета на Община Варна Иван Портних за настъпил на 16.07.2015 г. инцидент с кораб "Максал Райз", при който котвата на кораба закачила транспортиращия тръбопровод по дъното на Варненското езеро. Тогава било посочено, че не се забелязват видими нарушения на тръбата и не се усеща изтичане. Случаят бил приключен, след като община Варна постигнала споразумение със застрахователя на кораба. С писмо от 28.07.2015 г. директор на ВиК - Варна уведомил община Варна за необходимостта от предприемане на "спешни мерки по възстановяване на засегнатите участъци на съоръжението с цел предотвратяване възникването на аварийна ситуация".

Въпреки че било установено, че транспортиращият тръбопровод лежи по дъното, а не под дъното на Варненското езеро, спрямо строителя на съоръжението не били предявени никакви претенции.

След постъпил сигнал за замърсяване на водите в акваторията на Варненското езеро, с писмо от 20.08.2019 г. директорът на ВиК - Варна уведомил кмета на Варна за възникнал дефект на тръбопровода. Реакция от страна на Иван Портних последвала едва на 25.09.2019 г. На тази дата той издал заповед, с която назначил комисия за извършване на проверка на тръбопровода. В периода 21.01.2020 г. до 26.01.2020 г. по възлагане на "ВиК- Варна" ООД било извършено водолазно обследване на тръбопровода, при което било безспорно установено, че тръбопроводът бил прекъснат.

В периода от 20.08.2019 г. до 18.09.2020 г. във водите на Варненското езеро изтичали директно голямо количество непречистени градски отпадни води от КПС "Аспарухово". Всичко това довело до нарушаване на екологичния баланс в екосистемата, възникване на реален риск от загуба на местообитания на биологични видове, обща и цялостна екологична промяна на влажността на водния басейн за повече от една година.

Досъдебното производство бе образувано през 2020 г. по описа на Националната следствена служба. Разследването приключи на 2 октомври миналата година, като през декември прокуратурата внесе обвинителния акт във Варненския окръжен съд.