Експерти от РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район" провериха сигнал, подаден миналия петък, за мъртва риба в района на пристанище "Лотос", пред хотел "Адамо" и стария канал, който свързва морето с Варненското езеро.

При огледа в акваторията пред хотела е установено наличие на мъртви рибни екземпляри (основно кая) и живи плуващи пасажи от илария и кефал.

Екоинспекторите не са констатирали оцветяване на водите и специфична миризма. В обходения район не е имало нерегламентирано заустване на отпадъчни води във Варненското езеро.

По заявка на Басейнова дирекция е взета водна проба от водите в района източно от Спортен клуб "Черно море-Бриз". Експерти от Басейновата дирекция са взели проби и от водите в района източно от базата на Спортен клуб "Черно море-Бриз". Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на БДЧР до дни.