9023 заявления за отпускане на енергийни помощи са подадени в града и региона до момента. Това каза Димитричка Кънчева - директор на "Регионална дирекция за социално подпомагане" в региона.

Тя добави, че 607 от молбите са отказани, а по 7327 заявления са издадени заповеди за отпускане на помощ за предстоящия отоплителен сезон. Останалите 1089 молби са в процес на обработка, допълни Кънчева.

По думите й, най-много молби за отпускане на помощи има подадени в град Варна - 2863, след това е Провадия с 2753 молби, Долни чифлик с 2096 заявления, Вълчи дол с 813 и Девня с 498 молби. Директорът на РДСП-Варна подчерта, че тази година има завишение на подадените молби, като за същият период на 2018-а са били подадени 7184 заявления за отопление в областта.

"В момента имаме 1839 молби за отпускане на целева помощ за отопление в повече", добави още Кънчева. С 91,75 лв. е увеличена и сумата, която ще бъде отпусната през този отоплителен сезон. Месечният размер на целевата помощ за отопление е 93 лв., а общият размер за целият отоплителен сезон от 1 ноември до 31 март 2020 г. е 466 лв.

Право на целева помощ имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен на диференцирания доход за отопление и отговарят на условията на Закона за социално подпомагане.