Конституционният съд допусна за разглеждане искане от съдебен състав на Гражданската колегия на ВКС, свързано с делото за "царските имоти" в Бистрица, съобщава на сайта си КС.

Върховните съдии искат от КС да изтълкува чл. 151 ал. 2 от Конституцията по въпроса "Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?".

Според съдиите от КС - съдебният състав от ВКС не може да реши правния спор, ако не отговори на въпроса какви са правните последици на решението от 1998 г., с което Конституционният съд е обявил за противоконституционен Закона за обявяване за държавна собственост на имотите на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници. Причината е, че за да се отговори на този въпрос, трябва да се тълкува Конституцията. От КС посочват още, че правният интерес от исканото тълкуване се обуславя от съществено различаващите се разбирания на отделни институции и съдебни състави относно смисъла на тази разпоредба.

КС е посочил още, че по образуваното дело следва да бъдат конституирани като заинтересувани институции Народното събрание, президентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд и главният прокурор, като им се даде едномесечен срок да представят становища по делото. Както и да бъдат поканени за писмени становища специалисти в правната материя.

 На снимката: ВЕЦ на Siemens работи вече 100 години в Царска Бистрица, Самоковско