Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на президента за установяване на противоконституционност на текст от решението за промяна на реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата. Това съобщиха от КС.

Определението е прието единодушно с 10 гласа.

На 11 юли президентът Румен Радев сезира КС заради избора на Народното събрание на изпълняващ правомощията председател на Сметната палата. В документа Радев иска да бъде обявена за противоконституционна част от решение на Народното събрание от 7 юли по въпроса. Президентът смята, че с това решение не само не се преодоляват последствията от решението на КС от 22 юни 2023 г., а напротив, то представлява неизпълнение на същото решение.

Президентът намира в действията на народните представители нарушение на принципа за законност и на принципа за независимост на Сметната палата.

На следващия ден КС образува дело. За докладчик бе определен съдия Янаки Стоилов.