Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд заради избора на Народното събрание на изпълняващ правомощията председател на Сметната палата, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В документа Радев иска да бъде обявена за противоконституционна част от решение на Народното събрание от 7 юли по въпроса. Президентът счита, че с това решение не само не се преодоляват последствията от решението на Конституционния съд от 22 юни 2023 г., а напротив, то представлява неизпълнение на същото решение.

Президентът намира в действията на народните представители нарушение на принципа за законност и на принципа за независимост на Сметната палата.

Според държавния глава като поставя под заплаха независимия статут на Сметната палата, парламентарното мнозинство уронва принципа за правовата държава и също така подкопава и демократичния характер на управлението, защото препятства налагането на отговорност и отчетност над актовете на правителството.

Целият текст на искането на президента вижте тук.

На 22 юни Конституционният съд със свое решение обяви за противоконституционно решението на парламента за освобождаването на предишния председател на Цветан Цветков като председател на Сметната палата, припомня БТА.

На 7 юли Народното събрание удължи срока за предлагане за кандидати за председател на Сметната палата с промени в процедурните правила за предлагане на председател на одитния орган. Така зам.-председателят на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева продължава да изпълнява длъжността председател до избора на нов, гласува Народното събрание.