"В поделението има две дъвки - капитан К. и старшината". Тази реплика на капитан от армията и началник сектор "Осигуряване" във военно поделение е последното му провинение, след което е пратен на съд и за малко да влезе в затвора. Това става ясно от една от седемте присъди, които, видно от публикуваните му актове, Софийският военен съд (СВС) е постановил от началото на годината, съобщи "Лекс".

Военният е бил осъден условно на година и половина затвор и публично порицание, след като е признат за виновен за неподчинение и за нанесените обиди на военнослужещите. В мотивите си съдът пише, че не възприема искането на прокуратурата за присъда от 4 години затвор, най-вече заради тежкото здравословно състояние на подсъдимия, който страда от онкологично заболяване и е подложен на химиотерапия.

Това обаче се явява и най-тежката присъда, постановена от СНС от началото на годината, тъй като само по още едно дело са четени условни присъди, а останалите са приключили с оправдаване на подсъдимите, с освобождаване от наказателна отговорност и споразумение за пробация. Бройката на приключените дела не е изненадваща, тъй като натовареността на военните съдилища в последните години прогресивно намалява, поради което и Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) отново обсъжда закриване на част от тях.

От фактите по делото срещу осъдения капитан става ясно, че той е част от поделение, в което обстановката в последните години е конфликтна, за което според колегите му, които са и свидетели по делото, виновен е основно той.

Началникът на поделението разказал, че още при постъпването на капитана на служба през 2016 г. му била дадена възможност да се лекува и бил освобождаван при нужда. Според показанията на шефа му, той не изпълнявал добре служебните си задължения, защото лично се натоварвал с цялата работа в сектора си, а не бил в състояние да се справи с нея, но в същото време се сърдел, когато някой му помага.

Длъжността му включвала организация и контрол на личния състав по отношение на материални средства, стола за обществено хранене и автомобилната техника, но капитанът се занимавал основно с автопарка. Той бил и много подозрителен, смятал, че всички му се подиграват и го обсъждат. Капитанът бил наказван веднъж с "мъмрене", а след това и със "строго мъмрене".

В края на 2017 г. и няколко пъти през миналата година, подсъдимият отказвал да изпълни заповед на началника си и да подпише документи, резолирани до него. Ситуацията започнала да ескалира през декември 2017 г., когато обиденият впоследствие от подсъдимия капитан, заявил: "Аз имам въпрос! Докога капитан Б. ще продължи да прави интриги?!".

В този момент подсъдимият напуснал строя без разрешение. Пред всички началникът заповядал на висок глас: "Не напускай строя! Не съм те освободил!".

Подсъдимият отговорил само с: "Ти не си ми никой!". След това продължил да върви към работилницата, където била служебната му канцелария. Няколко месеца по-късно капитанът отново пред всички отказал да изпълни заповед на началника и да се запознае с документите, които са му изпратени, като казал, че не може да работи с хората от регистратурата.

Това са двете демонстративни неподчинения, за които НК предвижда от 1 до 5 години затвор за военните, а прокуратурата е поискала капитанът да бъде осъден на 4 години затвор.

Защитата е пледирала, че деянието е извършено само формално и поради малозначителност не е престъпно, а може да се търси само дисциплинарна отговорност. Подсъдимият и адвокатът му обяснили, че не е напускал строй, защото такъв не е имало. Отделно, репликата "Ти не си ми никой" била към капитан, който тогава бил на по-ниска длъжност от него.

Съдът обаче е категоричен в мотивите си, че поведението на подсъдимия не може да се приеме за малозначително, тъй като е в разрез с основните принципи на военната дисциплина и войсковия ред.

"С това той е въздействал неблагоприятно върху обекта на престъплението, като са били нарушени отношенията на власт и подчинение във въоръжените сили...Съдът в настоящия си състав приема, че в конкретния случай е налице такова явно изразено пренебрежение и отрицателно отношение спрямо волята на началника. Основен принцип на организацията на въоръжените сили е единоначалието и субординацията, което означава, че заповедите на командирите следва безпрекословно да се изпълняват по най-точния и бърз начин от подчинените им", се казва в мотивите на състава на военния съд с председател полк. Ванко Ангелов. Според него става дума за арогантен отказ на подсъдимия да изпълни заповедите на двамата си началници, дадени му недвусмислено и ясно пред строя на сутрешните разводи.

Дъвката като презрение

Обстойно в мотивите си военният съд е обсъдил репликата на подсъдимия, че "В поделението има две дъвки - капитан К. и старшината", за да приеме, че с нея той е обидил двамата военни, един от които и негов подчинен. В случая НК (чл. 378, ал.2) предвижда наказание до 3 години затвор и обществено порицание.

От показанията на свидетелите и описаните факти по делото става ясно, че старшината и обиденият капитан се засегнали, "били изумени и никой от присъстващите не разбрал какво точно иска да каже капитан Б. с това им приравняване с "дъвка"". След това пък военнослужещите от поделението започнали да се шегуват помежду си и с пострадалите, като питали кой коя дъвка е.

От своя страна, подсъдимият обяснил пред съда, че с думите си за "дъвките" имал предвид себе си и сержант от поделението, защото двамата били все в устата и в разговорите на служителите и злословили по техен адрес. Съдът обаче отхвърля обясненията му, защото били житейски нелогични, противоречиви и били опровергани от останалите доказателства. Нещо повече, в поделението и до момента продължавали шегите по адрес на старшината и капитана.

"Безспорно в хода на съдебното следствие са събрани доказателства, че и до настоящият момент военнослужещите от формированието се шегуват със старшина И. и капитан К. вследствие на извършеното деяние от подсъдимия, като ги наричат "дъвка с косъм" и "черната дъвка", тъй като единият е мургав, а другият има мустаци", пише в мотивите на съда.

След това съдия Ванко Ангелов казва, че подсъдимият приравнил личностите на двамата пострадали на неодушевен предмет "дъвка" и по този начин изразил не само някаква неодобрителна оценка, а дори пренебрежителна оценка.

"Тук се изразява една презрителна оценка по отношение на пострадалите - адресати на обидата. Засяга се тяхната субективна чест и достойнство - самочувствието им и самооценка. Безспорно посочените по-горе квалификации са използвани от подсъдимия в нарушение на приетите норми за нормално човешко общуване и за зачитане честта и достойнството на лицата. Посочените думи могат да бъдат свързани единствено с отрицателна оценка, която се дава на съответното лице и са обидни за това лице. Налице е и субективната страна на инкриминираното деяние. Подсъдимият безспорно е съзнавал, че думите му са унизителни за честта и достойнството на пострадалите", пише още полк. Ангелов.

За двете неподчинения съдът осъжда капитана условно на година и половина затвор с 3-годишен изпитателен срок, а за обидата - условно наказание от 6 месеца затвор и публично прочитане на присъдата пред колектива. Според НК се налага само едно наказание и то е по-тежкото, което в случая е за неподчинението.

За да определи това наказание съдът казва, че не е открил многобройни смекчаващи обстоятелства, нито пък, че някое от тях е изключително по своя характер, за да приеме, че и най-лекото по закон наказание се явява прекалено тежко. Нещо повече, според съда най-вече тежкото здравословно състояние на капитана не налага и ефективно наказание.

"С оглед най-вече здравословното му състояние и лечението му, чистото му съдебно минало и семейното му положение, съдът прие, че за постигане целите на генералната и индивидуалната превенция не е наложително подсъдимият да изтърпи ефективно наложеното му наказание", се казва в мотивите на съда.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана и протестирана пред Военно-апелативния съд.