Икономическа полиция в ОДМВР - Пловдив установи неправомерно разходване на средства в община Стамболийски. Материалите от проверката се изпращат в прокуратурата за преценка на наличие на данни за престъпление 

Проверката е извършена по сигнал за съмнение за злоупотреби със средства на Община Стамболийски, предназначени за закупуване на гориво на предоставен за безвъзмездно ползване лек автомобил на районното управление на МВР в града.

За разкриване на обективната истина е изискана и приложена към преписката цялата налична документация, снети са обяснения от всички длъжностни лица с отношение към случая. Анализът на данните по категоричен начин сочи, че няма допуснати нередности от страна на полицейските служители, ползвали в изпълнение на задачите си въпросния автомобил. Те са го зареждали с гориво, заплащайки със собствени средства, които след това им се възстановявали от общинската каса срещу представяне на съответните разходнооправдателни документи - фактури и касови бележки.

В хода на работата обаче са събрани доказателства, че от 2016 година насам отпускани на Община Стамболийски целеви средства от държавния бюджет по функция "Отбрана и сигурност" за подпомагане дейността на Териториална полиция и Детска педагогическа стая към РУ-Стамболийски не са изразходвани по предназначение. Установено е, че почти половината от полагаемите около 28 500 лева се намират в сметката на общината, а останалите пари са били усвоени за покриване на разходи от друго естество. Материалите във връзка с тази документирана нередност, станала възможна с участието на длъжностно лице, на което е поверено ръководенето, стопанисването и контрола на имуществото на Община Стамболийски, са изпратени в прокуратурата за произнасяне по компетентност.

Подобна безстопанственост бе констатирана от служители на отдел "Икономическа полиция" при ОДМВР - Пловдив и в Община Съединение, припомнят от областната дирекция на МВР.

От своя страна кметът на Стамболийски Георги Мараджиев заяви пред БНТ, че също е подал сигнал в прокуратурата, защото автомобилът, даден на полицията, няма пътна книжка и документи, които да доказват изминалия пробег. И не е ясно закупуваното гориво дали е ползвано от полицаите за лични или за служебни цели.