Готов е новият правилник на Столичния общински съвет. Той гарантира повече прозрачност и публичност на работата на съвета и комисиите към него. Това съобщиха на брифинг днес председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и Силвия Христова, председател на работната група, която работи по новия правилник за организацията и дейността на общинския съвет.

"Проектът за нов правилник е готов и предстои да бъде разгледан от всички комисии на СОС. Работната група е направила пълен преглед на правилника. Беше нужно много норми да бъдат синхронизирани с действащото законодателство", посочи Герджиков. В началото на мандата поехме ангажимент да отговорим на увеличеното обществено внимание към работата на общинския съвет чрез съответните промени в работата на СОС в неговия правилник с цел работата да стане още по-прозрачна и гражданите по-лесно да дават предложения, да участват в работата на съвета, посочи Герджиков. Той изрази надежда с този правилник да СОС да отговори на това очакване.

Герджиков припомни, че още след изборите отделни политически групи и общински съветници настояха за нов правилник, включително и от групата на ГЕРБ. В тези заявки прозираше една амбиция това да стане много бързо и дори решението на СОС беше до края на декември работата да бъде свършена, посочи председателят на общинския съвет. Оказа се обаче, че да даваш заявки за работа и да вършиш работа са две различни неща. С единодушно решение беше удължена работата на комисията, защото се разбра, че да се синтезират всички мнения и предложения не е толкова лесно, отбеляза Герджиков. Той направи преглед на предложенията в новия правнилник.

За да бъде прозрачна работата на СОС във всички сфери, след приемането на правилника, на страницата на СОС ще бъдат качвани докладите с проектите за решение, а след приемането на дадено решение ще бъде качвано и самото решение, придружено с поименното гласуване по него. Всеки общински съветник ще има възможност да бъде предлаган и избиран за заместник-председател на СОС, ако за него гласуват повече от половината общински съветници, посочи Герджиков. Това означава, че в сегашния СОС Волен Сидеров и Борис Бонев могат да бъдат предложени или да се самопредложат за този пост, поясни председателят на СОС. Основното предимство на това е участието в работата на председателския съвет.

Друга новост е, че заседанията на СОС ще се излъчват вече и в You Tube и Facebook каналите на съвета. Въвежда се машинночетим формат за докладите и проектите на решения, което е изключително удобство на гражданите, заяви Силвия Христова. Тя обясни, че първоначално в такъв формат ще се качват доклади, когато те са подадени с електронен подпис от всеки един от вносителите. За тях се въвежда изискването да подават докладите си в машинночетим формат. От 02.02.2022 г. всички документи в администрацията на Столичната община ще трябва да са в машинночетим формат. Администрацията трябва да се справи с техническото обезпечаване на този процес, посочи Христова.

С новия правилник на СОС се въвеждат питания и до районните кметове. Питанията остават, както беше досега, в края на дневния ред на СОС. Имаше предложение от опозицията заседанията на СОС да започват с питанията. Според председателя на общинския съвет обаче трябва да се върви от общото към частното, защото питанията засягат по-малко хора. Също така, според Герджиков, първо се взимат решенията, а после се контролира тяхното изпълнение, каквато е ролята на питанията.

Предстои новият правилник да бъде одобрен от комсиите на СОС и след това подложен на гласуване в съвета.