В първа група за прием в първи клас освен децата, които живеят в прилежащия район на училището в продължение на три и повече години, вече ще попадат и децата, чиито братя и сестри до 12 години учат в същото училище, независимо къде живеят. Няма значение през кой месец по-големите деца навършват 12 години, важно е това да става в годината на постъпване в първи клас на по-малките им братя и сестри.

"Няма значение дали по-големите деца навършват 12 години през януари или декември. Има се предвид, че това трябва да става в годината на постъпване в първи клас на по-малките им братя и сестри", обясни Ели Тричкова от дирекция "Организация и контрол" в Министерството на образованието и науката.

По думите на Ели Тричкова има конкретна причина да бъде фиксирана именно 12-годишна възраст. 12 години е възрастта, до която родителите са длъжни да не оставят децата си без надзор, ако това създава опасност за тяхното развитие. Ако кандидат-първокласникът има брат или сестра над 12-годишна възраст в същото училище, той няма да попадне в първа група за прием, но това ще му носи допълнителни точки.