Директорът на Регионална библиотека "Любен Каравелов" в Русе Теодора Евтимова, главният библиотекар Теодора Пейчева-Дянкова и експерт "Връзки с обществеността" по проекта Боряна Белчева участваха в работна среща в румънския град Крайова по изпълнение на проект ROBG-290 "Писмените съкровища на Долен Дунав".

Общата стойност на проекта е 486 029.02 евро, разпределен между тримата участници.

Бюджетът, с който оперира русенската библиотека, е 198 506.60 евро. Целта на проекта е насърчаване на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото културно наследство на трансграничния регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и потенциал.

В хода на проектните дейности в библиотеките в Русе и Крайова ще бъдат експонирани непознати и съвършено нови за трансграничния регион литературни туристически атракции, базирани на най-новите постижения на дигиталните технологии.

Проектът предвижда да бъдат изработени най-малко 5 литературни туристически пакета и 5 туристически маршрута. Като кулминация и завършек на мащабната програма ще станем свидетели и участници в два литературни фестивала - по един в Русе и в Крайова.