Дългове към държавата за само 2100 лв. е опростил президентът Румен Радев за първата половина на годината. Това сочи отчетът на комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към администрацията на държавния глава, съобщи "Сега".

Отказано е опрощаването на задължения за 200 643 лв. Тези 2100 лв. са по общо 4 вземания - две са за данък върху недвижими имоти, а другите две са за държавна такса към районен съд и глоба.

В списъка на неопростените вземания има здравноосигурителни вноски, данъци за имоти и автомобили, неправомерно получена пенсия, обезщетение за безработица, целева и социална помощ, корпоративен данък, разноски за правна помощ.

От отчета на комисията се разбира още, че хората опитват през президента да се отърват и от дългове, които не са към държавата - като банкови кредити, неплатени сметки за ток, парно и вода и др.

Правомощието да опрощава несъбираеми държавни вземания е от изключителната компетентност на президента. Той не може да го прехвърли на друг, каквато например е традицията за помилванията и за даване на българско гражданство, които държавният глава възлага на вицепрезидента. Когато постъпи молба за опрощаване, комисията проверява произхода на задължението, както и семейното, финансовото и имущественото положение и здравословното състояние на длъжника и членовете на неговото семейство и домакинство. Така се изяснява дали задължението може да бъде събрано. Ако длъжникът няма имущество, трайно безработен е, болен или възрастен, вземането се приема за несъбираемо и президентът го опрощава.

Според правилата за работата на комисията тя трябва да публикува 6-месечни и годишни доклади за дейността си.

Ако темпото тази година се запази, опростените вземания ще са в пъти по-малто от предишните години. За 2019 г. са опростени общо 27 държавни вземания за общо 42 285 лв. Неопростените дългове са два пъти повече на брой, а сумата им е близо 2 млн. лв.

Година по-рано президентът е издал укази за опрощаване на 36 дълга за общо 118 723 лв. Отказано е на двойно повече заявления с обща стойност 7 647 354 лв.

През първата година от мандата на Радев - 2017 г. комисията разгледала 132 преписки, а президентът е подписал 5 указа за опрощаване на задължения на 19 лица на обща сума 35 942 лв.