Националният съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ не постигна единодушие по предложението за промяна в Закона за социалното подпомагане, която предвижда когато в рамките на месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, както и отсъствия от пет учебни часа за ученик, за които няма уважителни причини, семейството на тези деца да се лишава от месечни детски надбавки за срок от една година.

Председателят на НСТС Марияна Николова каза след заседанието, че против предложението за законодателна промяната са били синдикатите - КНСБ и КТ "Подкрепа". Правителството - в лицето на социалното и образователното министерство, подкрепя предложенията, работодателите - също, но с някои допълнителни искания.

В момента има изработен общ законопроект за промени на Закона за социалното подпомагане от двата разгледани и одобрени на първо четене от парламента - единият - на Цветан Цветанов и група народни представители, а другият - на Искрен Веселинов и група народни представители. Законопроектът на Обединените патриоти беше вече обсъден на заседание на НСТС. В НСТС все още не е внесен общият законопроект, затова на днешното заседание социалните партньори обсъдиха само предложенията на ГЕРБ.

Предложенията за промени предвиждат и помощта за първокласници да се изплаща на два пъти, половината - след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Целта на промените е децата да се задържат в училище и по-късно пълноценно да се интегрират на пазара на труда.

Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" отбеляза, че законопроектът цели санкционирането на хора, които получават с множество изисквания мизерна социална помощ. Вече няколко години ползвателите на социални помощи намаляват с по 20 процента годишно, а и едва 6 процента от всички хора и семейства, които са с доходи под линията на бедността, получават социално подпомагане, допълни Григорова.

Тя е и против това да се наказват хората, когато не водят децата си в предучилищни групи в детските градини, при положение, че таксите не се поемат от държавата, а често няма и места в детските градини в големите градове.

В отговор на това заместник образователният министър Деница Сачева отбеляза, че от следващата учебна година ще има проект на стойност 82 милиона лева, насочен към детските градини, и с него ще се поемат таксите за деца от социалнослаби семейства. В рамките на следващите бюджети ще се върви към отмяна на таксите, каза още Сачева и допълни, че многократно е имало препоръка към НСОРБ да се диференцират по възрасти таксите за градини.

По думите на Григорова пет неизвинени отсъствия се натрупват дори само от закъснения на учениците или от един ден самоволно напускане на ученика от учебните занятия, а затова ще бъде наказвано цялото семейство. Деница Сачева коментира, че в рамките на системата на образованието отсъствията по уважителни причини са в широк диапазон и отсъствията биха могли да бъдат извинявани от родителите, както и при участие в олимпиади. Мярката ще се прилага само при наистина безотговорни родители, допълни тя.

Помощта няма да бъде спирана, за да бъде вземана от държавата, а ще се дава обратно на съответното учебно заведение за конкретното дете. За последните две години броят на месечните помощи, които са били спирани, са над 65 хиляди, като размерът им за миналата учебна година е около 4 милиона и 300 хиляди лева, които са били възстановени обратно в българските училища. Сега се говори за средства, които в случай че са спрени, биха били връщани обратно в учебните заведения, но насочвани към конкретното дете от учителите и директорите, каза зам.-министър Деница Сачева.

Според Ваня Григорова до момента няма анализ, който да показва, че спирането на помощите допринася по някакъв начин за повишаване на посещаемостта на училище, а има множество анализи на авторитетни организации като PISA, които доказват, че образователните постижения зависят много от икономическия и социалния статус на семейството. "Нека първо да третираме семействата като бедни, да им дадем начин да отскочат, а после да ги наказваме", заяви Ваня Григорова в отговор на казаното по време на заседанието на НСТС от зам.-образователния министър Деница Сачева, че предложеният законопроект е една от санкциониращите мерки не за бедни родители, а за безотговорни родители.

Ваня Григорова цитира заключение на Световната банка от 1991 г., според което в периода, когато детските са се давали на всички деца, българските граждани са имали високо образователно равнище и са били квалифицирани работници. Затова от синдиката искат детски надбавки за всички деца, плюс допълнителна помощ за бедните семейства. Според нея в момента социалното подпомагане в България служи само за стигматизиране на една група, която няма нужда от допълнително бичуване.

Ася Гонева от КНСБ заяви, че и в момента в закона има санкции при непосещение на училище, но тези са прекалени и са свързани с отнемане на права. По думите на Гонева има неясноти около термина "нередовно посещение". КНСБ апелира и помощта за първокласници да се дава в натура с цел детето да се подготви за училище.

Ивелин Желязков от АИКБ предложи помощта за първокласници да се изплаща месец за месец, а не на два пъти. По отношение на обвързването на социалните помощи с общественополезен труд, което е заложено в общия законопроект, от АИКБ имат и предложение освен общественополезен труд, който понякога не е ефективен, хората да бъдат ангажирани и със сезонна селскостопанска работа като обработка на насажденията, прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, рози.

От БСК са против това, че жените в майчинство, които нямат статут на трайно безработни, са изключени от проекта, който обвързва получаването на месечни социални помощи с полагането на общественополезен труд, участие в програми за ограмотяване, повишаване на квалификацията или прилагане на мерки за въздействие и превъзпитание. От БСК предлагат всички майки до определена възраст - например, 40-45 г., за които са установени значителни образователни и квалификационни дефицити, да бъдат обхванати в курсове за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията.

Зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева посочи, че когато преди две години започна инициативата за издирване на децата, които не ходят на училище, е установено, че 206 хиляди български деца са липсвали между регистрите на ГРАО и националната система за образование. Две години по-късно се знае, че 87 хиляди от тези деца са в чужбина. В клас са върнати 40 хиляди деца, някои са записани за първи път, има и случаи на седем души на 19 години, които са се записали за първи път на училище. Между 12 хиляди и 15 хиляди са децата, намерени в рамките на първата учебна година, чиито родители са отказали да ги запишат в училище по различни причини, включително това, че работят незаконно, използвани са за работа в сечища, за билкарство, гъбарство. Между 10 хиляди и 11 хиляди са децата номади, които постоянно пътуват със своите родители за сезонна работа, поради което те или не се записват в нито една държава членка на ЕС в училище, тъй като прекарват по няколко месеца в различни държави, или се връщат в страната ни - записват се на училище през ноември, тръгват си през април и през следващата година повтарят отново. По думите на Сачева става въпрос за второ-трето поколение бедност и неграмотност и мерките са повече от нужни. Много деца са експлоатирани от своите родители да вършат незаконна работа и умишлено се увреждат техните шансове за образование, заяви Сачева.