Това ще стане чрез редуциране на изискванията за представяне на документи, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Облекченията са във връзка с издаването или подмяната на лична карта и паспорт, както и на паспорт или заместващ го документ на младежи между 14 и 18 години.

По силата на въведените промени, когато за гражданите е настъпила промяна на ЕГН, на имена, на постоянния адрес или на пола и тези факти са отразени в Националната база данни „Население“, към заявлението за издаване или подмяна на паспорт или лична карта няма да се прилагат изискваните към момента удостоверителни документи.

Те ще се събират по служебен път от МВР.