Това заявиха в официална позиция от БСП. В нея се казва, че според предложената и засега отложена от кабинета реформа в ТЕЛК част от хората с намалена работоспособност над 50% ще получат отказ за получаване на пенсия за инвалидност, а друга част ще получават частичен размер на пенсията. Пристъпва се към ограничаване на права при липса на реална възможност за трудова и социална интеграция на хората с увреждания, подчертаха от левицата.

Поради неспособността правителството да се справи със злоупотребите и корупцията в тази система, се наказват хората с реални увреждания. С предложените промени не се гарантира ограничаване на корупционните практики и увеличаване на контрола, смятат още социалистите.

Според тях предложената концепция не решава основните проблеми на хората с увреждания и оставя редица неизяснени въпроси. Тя има неясен характер, без времеви хоризонт и цели по-скоро икономии на финансови средства. Не се отговаря на възловия въпрос - какви права ще ползват хората с увреждания след разделянето на експертизата и как те ще бъдат гарантирани.

Децентрализацията ще доведе до затруднение и увеличение на администрацията, а не до улеснение за хората с увреждания. Не е ясно как държавата ще се ангажира с предоставяне на условия за реално работно място и доходи от труд за хората, получили експертиза за своята работоспособност и лишени изцяло или частично от инвалидни пенсии.

Лишаването, изцяло или частично, от инвалидна пенсия, без гаранции за възможност за цялостна интеграция - достъпна среда, адаптирани работни места, достъп до съвременни и ефективни социални услуги, адекватни нива на добавките за социална интеграция, е просто стремеж за търсене на икономии, за ограничаване на разходи от една от най-онеправданите социални групи, се казва в позицията на БСП.

Не се отчита острата необходимост от продължаващо лечение и рехабилитация за стабилизирането на здравословното състояние на освидетелстваните лица. Положението на хората с увреждания по-скоро ще се влоши, смятат социалистите. Според тях "отдавна ГЕРБ манипулират общественото мнение, че броят на инвалидите в България е много голям", а управляващите са стигнали дотам - "да противопоставят големи обществени групи и да обещават бъдещо увеличение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст само след намаление на броя на инвалидните пенсии".

Реалността е друга, в България хората с увреждания са около 8 процента, при 16 процента средно за ЕС, пише още в позицията на БСП.

Днес хора с увреждания се събират пред Министерски съвет, за да протестират, въпреки отмяната на реформата.