За разлика от глобалната пандемия от COVID-19, корупционната ендемия на България не може да се лекува с единична или двукратна ваксинация, това е заболяване, което изисква продължително лечение, усилия и воля. Това заяви Джесика Ким, федерален прокурор и в момента постоянен юридически съветник на посолството на САЩ у нас, във виртуален разговор с вицепрезидента на Атлантическия клуб Елена Поптодорова. Задачата на Джесика Ким е да подпомага изграждането на капацитет за борба с корупцията в обществената администрация, с прането на пари и организираната престъпност в България и Румъния.

Ролята на главния прокурор, въпроса за неговата отчетност и това как да му бъде търсена наказателна отговорност не е единственият проблем на правосъдната система в България и борбата с корупцията.

Тя отбеляза, че в доклада на ЕК за върховенството на закона за 2020 г. са установени редица предизвикателства, свързани не само с отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, но и със състава и функцията на ВСС, липсата на независимост на съдебната система, ниско равнище на обществено доверие в институциите за борба с корупцията, липса на независими медии и др.

Има много модели за реформа на съдебната система, които България може да ползва, не е задължително американският да е най-работещ, препоръча Джесика Ким. Тя обаче подчерта, че в САЩ прокурорите са част от изпълнителната власт, адвокати на държавата, а не равни със съдиите.

Наказателният кодекс на България е на 53 години и е писан за една тоталитарна система, не отговаря на изискванията на демократично общество, посочи още Ким. Прокурорите трябва да получат инструментариума ефективно да разследват сложни престъпления като корупцията и прането на пари, заяви тя. Освен това трябвало да има добро взаимодействие между прокуратурата и специалните служби и те да работят заедно от самото начало на разследванията.

Справянето само с едно предизвикателство няма да реши всички проблемни въпроси, свързани с върховенството на закона, коментира Джесика Ким, като подчерта, че, за да бъдат ефективни реформите в която и да е държава, трябва да бъдат всеобхватни.

Отчетността започва от лидерите на България, във всяка партия и на всяко равнище, които да подкрепят принципа, че никой не е над закона, включително самите те, заяви Ким.

За да достигне България пълния си потенциал, лидерите на България, независимо от партийната си принадлежност и равнище, трябва самите те най-напред да зачитат върховенството на закона, заяви още тя. По думите й правителствата на България системно са разчитали на своето благоприятно тълкуване на един доклад или оценка, за да отбележат с отметка нещо за изпълнено и да твърдят, че има подобрение. Като приятели на България ние знаем, че тя може да се справи по-добре, коментира Ким.

Ние подкрепяме българския народ и усилията му да се открият пътища за подобрение, от най-голямо значение е повишаване на осведомеността и овластяването на българите да се борят с корупцията, бъдещето на България зависи от собствената й решителност, заяви тя.

Ким засегна и темата, по която е критикувана България - за липса на осъдителни присъди срещу лица, извършили престъпления, свързани с корупция. Причината за тези резултати са посочени в много международни доклади, включително годишния доклад на ЕК, становище на Венецианската комисия и други, посочи тя и допълни, че в тези доклади са посочени и основните политически и институционални предизвикателства - съдебната власт не е независима, предприети са определени стъпки за подкопаване на независимостта на съдебната власт, които са отслабили способността на България да води наказателно преследване срещу корупция по високите етажи, има липса на политическа решителност да се преодолеят тези проблеми. Всички лидери на всички равнища във всички партии трябва да имат куража да се застъпят за това, което е правилно, заяви Ким.

Тя подчерта, че България е един от най-важните съюзници на САЩ и двете страни си сътрудничат в много области ,включително по отношение на споделените принципи за демокрация и върховенство на закона. Силното върховенство на закона е много важно за икономическия успех и за привличането на повече чуждестранни инвестиции, отбеляза Джесика Ким. Тя обясни, че заедно със своя екип се концентрират върху предоставянето на помощ в сектора на съдебната власт с изграждане на капацитет за борба с корупцията, както и за борба с криминални групировки, чиято дейност се подпомага от корупция. Основната ни цел е да насърчаваме върховенството на закона в България и целия регион - чрез изграждане на капацитет, обучение на прокурори, следователи, съдии, посочи тя. Вслушваме се в това, което нашите партньори ни казват, че им е необходимо, и се опитваме да предоставим структурирани обучения, допълни Ким. През последната година има над 20 програми за обучение в цяла България.

Работим в тясно сътрудничество с българското гражданско общество, заяви още тя, като посочи,че българското гражданско общество продължава да се справя отлично. Ким обърна внимание и на свободата на медиите, като отбеляза, че България се нарежда на 111 място в световния индекс за свобода на пресата, изоставайки много от други държави от ЕС.