Парламентът удължи заседанието си до приемането на второ четене и на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за 2019 г. Предложението на ГЕРБ за продължаване на работното време беше прието с 92 гласа "за", 25 "против" и 24 "въздържал се".

Вече близо седем часа депутатите гласуват на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравно - осигурителна каса /НЗОК/ за следващата година и в момента са на преходните и заключителни разпоредби. 

Колко ще продължи обсъждането на бюджета на ДОО никой не може да каже. Ако се повтори дебатът за Здравната каса, със сигурност часовниците ще бъдат спрени до гласуване на целия текст на второ четене.