Община Пловдив ограничава достъпа на външни лица до сградите си. Служителите на общинската администрация в Пловдив преминават на график с дистанционна работа, съобщиха от общината.

Предоставянето на услуги не се преустановява. Гражданите ще се обслужват при строго спазване на противоепидемичните мерки

Във връзка с промяна в епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в община Пловдив и високия ръст на заболеваемост, се въвеждат мерки и действия, свързани с опазване здравето на служителите в администрацията и гражданите, посещаващи сградите на общината.

Заповедта на кмета Здравко Димитров влиза в сила от днес и ще важи до 31 март 2022 година. В заповедта се ограничава достъпът на външни лица в сградите. Изключение правят звената за административно обслужване, където допускането на граждани ще става при строго спазване на противоепидемичните мерки в следните сгради: площад "Централен" 1 - деловодство, отдел ГРАО, фронт офис на дирекция "Общинска собственост"; Сграда на пл. "Стефан Стамболов" 1 - деловодство и каса на дирекция "Счетоводство" и Дирекция "Местни данъци и такси" на ул."Радецки"18А.