Зелените трамвайни релси от Руски паметник в София ще бъдат удължени до площад "Македония", а в зоната ще бъде оформен линеен градски парк, съобщи Столичната община. Промените в проекта дават възможност да бъде направена по-зелена градска среда.

Прекратяването на процедурата за реконструкция на трасето на трамвай номер 5 от Руски паметник до Княжево е дало възможност да бъдат направени промени в проекта. С тях се запазват 163 места за паркиране, както и локалните платна за движение.

С промените, направени от едно от най-големите френски архитектурни бюра "Вилмот архитекти" се предвижда увеличение на озеленяването - 467 дървета и 3720 кв. м. зелени площи. Осигуряват се пешеходното и вело движението и се създават места за почивка. Напречните връзки ще бъдат обогатени с по-подходящи пресичания на трамвайното трасе, заявява кметът Йорданка Фандъкова.

Запазването на броя на местата за паркиране е едно от основните ни изисквания, защото прилежащите зони са строени в началото на миналия век, повечето от сградите нямат гаражи и хората, които живеят там, нямат места за паркиране, е допълва тя.

Архитектите от "Вилмот архитекти" ще консултират по промените, а архитектите от българска страна трябва да преработят документацията.