Във връзка с усложнената епидемична обстановка проверителите на "Софийска вода" ще регистрират данните от индивидуалните водомери без да установяват физически контакт с клиентите. Дружеството разчита на потребителите за подаване на самоотчет с оглед взаимната безопасност и здраве.

Припомняме, че има редица начини за лесно и бързо подаване на самоотчет:

- Безплатно обаждане на телефон 0800 121 21

- Чрез потребителски профил на сайта на "Софийска вода"

- Чрез писмената форма за задаване на въпроси на сайта на "Софийска вода"

- Алтернатива остава и широко възприетата практика чрез бележка, съдържаща данните от водомерите, залепена на видно място на вратата

При невъзможност за извършване на отчет на индивидуалните водомери ще бъде начислена автоматично прогнозна сметка, основана на предходна консумация, която ще бъде коригирана при необходимост със следващото реално засичане на водомерите.

Приходните водомери ще продължат да се отчитат без промяна.

Временно няма да работят с клиенти и двата Центъра за обслужване на клиенти - този в МегаМол в ж.к. "Люлин" и в сградата на НАГ. Целта е да се намалят максимално рисковете за здравето на служителите чрез възможност за гъвкаво работно време в останалите два центъра.

Работното време на другите два центъра е следното:

ж.к. "Младост" 4, Бизнес парк - от понеделник до петък, от 08:00 до 17:00 часа, с прекъсване от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 15:30 ч. за дезинфекция на помещението.

ЦУМ - от понеделник до петък, от 09:00 до 18:00 часа, с прекъсване от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 15:30 ч. за дезинфекция на помещението.

За "Софийска вода", част от Веолия, приоритет е здравето и безопасността на клиентите и на служителите й. Това налага реорганизация на работата, но при първа възможност пълният капацитет на услуги ще бъде възстановен.

 

* материалът е предоставен от Софийска вода