Болниците са длъжни да поддържат готовност за прием и лечение на пациенти с основна или придружаваща коронавирусна инфекция. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ).

В МЗ са постъпили сигнали за отказ на лечебни заведения да хоспитализират пациенти със съмнения за коронавирусна инфекция поради липса на "COVID-19 отделения".

Министърът на здравеопазването в оставка Асена Сербезова е изпратила писмо до директорите на регионалните здравни инспекции в страната, в което нарежда на директорите на здравните инспекции в спешен порядък да информират всички лечебни заведения и центрове за спешна медицинска помощ в съответната област, че болниците са длъжни да поддържат готовност за прием и лечение на пациенти с основна или придружаваща коронавирусна инфекция. В лечебните заведения трябва да има и създадени обособени места (изолатори със стаи с легла), в които да се лекуват пациенти в условията на изолация.

Лечението на болните с COVID-19 трябва да се осъществява в рамките на съществуващите структури в съответствие с клиничните прояви на пациента - по пневмология и фтизиатрия, кардиология, вътрешни болести, нервни болести, ендокринология, педиатрия, неонатология, детска пневмология и фтизиатрия, инфекциозни болести и др., както и в структури за интензивно лечение при осигурена възможност за изолация на болните, се посочва в писмото.

Министър Сербезова отбелязва, че ковид отделения са пространствено осигурени места в лечебните заведения, където пациентите се лекуват в условията на изолация, а не отделения само по една медицинска специалност. В тях се прилага мултидисциплинарен подход, тъй като клиничното протичане при коронавирусната инфекция може да бъде, както много леко, така и с развитие на тежка клинична картина - пневмония, обостряне на съществуващи хронични заболявания или развитие на критични, животозастрашаващи усложнения, засягащи различни органи и системи в човешкия организъм.

Предвид нарастващия брой на случаите на заразяване с COVID-19 в страната е необходимо всяко лечебно заведение да въведе стриктен контрол за недопускане на възникването на вътреболнични инфекции, като персоналът трябва да спазва стандартните предпазни мерки - хигиена на ръцете и ползване на лични предпазни средства. В писмото министър Сербезова подчертава да се обърне внимание и на достъпа на посетители и други лица на територията на болничното заведение, като се въведат изисквания спрямо продължителността на техния престой, носене на защитна маска за лице и др.