Министерство на образованието и науката издаде заповед, с която обяви датите за Олимпиади, националните състезания по математика и природни науки, отлагат се състезанията по професии, но само на този етап.

Ето как ще се проведат изпитите

Националният кръг на олимпиадите по "Математика", "Химия и опазване на околната среда", "География и икономика", "Астрономия""Философия", "Информационни технологии", "Английски език", "Руски език", "Испански език" и "Италиански език" ще се проведе на 27 юни 2020 г. от 8,00 часа. В същия ден от 14,00 часа ще са олимпиадите по немски и по френски език, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по "Български език и литература", Математическа лингвистика", "Физика", "Информатика", "Знам и мога", "Гражданско образование" и "Техническо чертане". А от 14,00 часа - по "История и цивилизации" и "Биология и здравно образование".

На 28 юни ще се състои и Националното състезание "Математика за всеки" - за ученици от 4. клас, което ще замени всички други състезания и дава възможност всички четвъртокласници да бъдат оценени при равни условия.

Тогава е и състезанието по природни науки "Акад. Любомир Чакалов" (химия, физика, биология и география) за ученици от 7. клас, което ще се проведе в София при спазване на противоепидемичните мерки. Всички други олимпиади и състезанието по математика се провеждат на територията на съответния регион, от който са излъчени участници.

Ако ученик е класиран на национален кръг на повече от една олимпиада или състезание, може да се яви по свой избор и на други.

Засега състезанията по професии се отлагат.

Дните 1 и 3 юни, когато са изпитите за зрелостниците, ще са учебни за всички останали ученици, предвижда промяна в графика на учебното време. На 15 и 17 юни, когато ще е националното външно оценяване за седмокласниците, другите ученици също трябва да се обучават в електронна среда.

Дните, които първоначално бяха определени за неучебни заради матурите и Националното външно оценяване - 20 и 22 май и 9 и 11 юни 2020 г., също ще бъдат учебни.​

Мерките, които трябва да се спазват

При провеждането трябва да е осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите. В зависимост от големината на залите участниците трябва да са разпределени между 10 и 15.

Изискването е за засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч., дезинфекция и проветряване и недопускане в сградите на лица с проява на остри заразни заболявания.

Преди началото на състезателната част директорите са длъжни да инструктират учениците за спазване на изискванията за лична хигиена.