Общо 30.5 милиона лева са определени по Европейския финансов механизъм. Днес се провежда неформалният съвет на министрите на ЕС по околна среда в Националния дворец на културата. Министър Димов отчете досегашната работа по програмата.

"Поставено е началото на система за ранно предупреждение за риск от наводнение в някои от уязвимите общини в България и се разработи уникална за региона информационна система за интегрирано управление на крайбрежните зони, превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи. Националната геоинформационна система за управление на водите като един от най-важните инструменти за управление на водите, беше изцяло актуализирана", отбеляза министърът на околната среда и водите. 

По думите му Меморандумът за разбирателство за периода 2009 – 2014 между България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия е било естествено продължение на съвместните партньорски усилия, като е бил осигурен финансов ресурс в размер на 36 млн. лв. за реализацията на 38 проекта.

„Изпълнението на програмите подпомогна МОСВ при прилагането на политиките за управлението на водите и в частност интегрирано управление на ресурсите в морските и вътрешните води и подробен мониторинг на морските води. С постигнатите резултати част от проектите допринесоха за актуализиране програмите от мерки, заложени в плановете на управление на речните басейни“, каза още Нено Димов.

Демонстрации за Пирин и морето посрещнаха екоминистрите

Демонстранти в подкрепа на моретата и Пирин посрещнаха министрите на екологията от Европейския съюз, които участват в двудневната неформална среща в София.
По-късно в района на НДК "зелени" активисти ще се съберат отново на протест срещу застрояването на природния парк край Банско.