Километричните опашки на ГКПП "Кулата" се превърнаха в обичайна гледка през почивните дни. В комбинация с летните жеги и огромния брой почиващи българи в Гърция мащабът на проблема стана национален.

В няколко медийни изяви граничарите обясниха, че основна причина за образуването на задръствания са пропуските документите на децата. Това забавя удостоверяването на необходимата информация, а оттам верижната реакция много бързо се трансформира от автомобилна опашка.

След като изминалият уикенд отново се превърна в граничен кошмар за летивниците, от СДВР Столична полиция разпространиха специални инструкции за изрядна документация.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ИЗВЪН ГРАНИЦА

При излизане от България на ненавършили пълнолетие български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва да бъдат представени следните документи:

документ за пътуване - валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство - български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв). Гранична полиция обръща внимание, че актовете за раждане на български граждани не са документи за пътуване.

оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване;

Уточнение: В случай на починал родител или изцяло присъдени права на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено от смъртен акт или съдебно решение

Подробна информация за условията за напускане на страната на малолетни и непълнолетни български граждани и такива с двойно гражданство е достъпна на интернет страницата на ГД "Гранична полиция" в рубриката "За пътуващите".