Българите като че ли вече приемат по нов, по-спокоен, начин опасността от коронавируса. Това е белег на опита на обществото да живее редом с вируса и да разчита на личната отговорност. Сега ще проличи дали обществото ни е на такава висота. Изводите са от изследване на "Галъп" "лице в лице", проведено между 2 и 10 юли сред 806 души.

Въпреки по-високия процент положителни тестове последния месец, българите сега гледат по-спокойно на ситуацията с коронавируса в сравнение с времето преди месеци. През юли 35% избират опцията "коронавирусът е огромна заплаха", но 46% са по-близо до мнението "Коронавирусът е като грипа и не е толкова опасен". Останалите се колебаят.

Вероятно това се дължи на своеобразно "обществено свикване" със заплахата. Тя като че ли вече не е толкова непозната.

Снимка: Галъп

Въпросът ясно очертава различията между поколенията - сред най-възрастните закономерно надделява по-голям респект пред вируса, докато при по-младите по-чувствително разпространено е спокойното гледище.

Все пак, повечето хора продължават да възприемат официалната теза по повод коронавируса - в станалата емблематична напоследък двойка, 47% одобряват Мутафчийски, а 28% - Мангъров. Като че ли подкрепата за Мангъров е локализирана главно при представители на опозиционни партии като БСП и Слави Трифонов.

49%, например, подкрепят работата на националния щаб срещу коронавируса, а 34% не одобряват. На фона на отношението на обществото към вируса в последните седмици, тази подкрепа за действията на щаба изглежда по-скоро протоколна. Явно е, че българите вече в голяма степен разчитат на собствената си отговорност.

В този контекст беше проверено и отношението към някои потенциални (само)ограничения заради вируса. Като че ли най-сериозни дялове респонденти приемат да ограничат посещения на молове и ресторанти, а най-малък дял са склонни да намалят времето с приятели.

Това, разбира се, се дължи и на жизнения стандарт, който - особено в случай на по-възрастните хора - не благоприятства посещението на търговски комплекси и ресторанти. В отговорите се оглежда и декларативност - особено що се отнася до молове и ресторанти.

Любопитното е, че работата от къщи събира осезаема подкрепа - 47% не биха имали нищо против често да работят от къщи, а 32% намират аргументи против.

Не се открива изявена подкрепа за дистанционното обучение. Тук обществото реагира по-скоро предпазливо и 46% се обявяват "против", а 28% са "за". Има и цели 26%, които не могат да преценят.

И тук е видима разликата в готовността на различните поколения да приемат нововъведения. А и може би немалко родители не биха искали децата да остават вкъщи.

На въпрос: Няма нищо против да....

Снимка: Галъп

Данните са част от ежемесечната независима изследователска програма. Изследването е проведено между 2 и 10 юли 2020 г. сред 806 души по метода "лице в лице". Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50-процентните дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.