Това показа проверка на Канал 3.

Това се разбира от публикуваната на интернет-страницата на Инспектората на ВСС декларация на председателя на ВКС.

Вчера стана ясно, че съдия №1 е обект на проверка от Националната агенция по приходите и финансовото разузнаване при Държавна агенция “Национална сигурност” заради отказа му да предостави на Сметната палата имуществената си декларация като член на Висшия съдебен съвет. Панов е единственият член на ВСС, който е укрил декларацията от Сметната палата, под претекст, че не е разбрал, какво гласи законът.

В декларацията на Лозан Панов липсват данни за банкови влогове и/или кредити, както и за доходи от търговска и друга дейност. Декларацията на магистрата се отнася за придобитото имущество и доходи на семейството му през миналата 2016 г. От документа разбираме още, че през миналата година, жената на Панов – Елисавета, която бе наречена от бившия правосъден министър - "Черен лебед", е придобила след “съдебна спогодба” апартамент от 101 кв. м. и гараж от 18 кв. м. в град Добрич. Елисавета е декларирала, че е собственик на две ЕООД-та: “Ганева 2000” и “ВИРТШАФТСБЛАТ”. Това е всичко, което Елисавета и Лозан Панови са публикували като доходи и придобито движимо и недвижимо имущество за миналата година.

При съпоставка между декларацията на Панови пред ИВСС от тази година и подадените пред Сметната палата декларации през 2016 и 2015 г., се установява, че фамилията е “скрила” парите си. В декларацията пред ИВСС, подадена на 15 май 2017 г. (последният възможен момент по Закона за съдебната власт – бел. ред.) няма посочени данни за спестявания и доходи от стопански и други дейности. В декларацията, която Панов е подал на 28 април 2016 г. пред Сметната палата, председателят на ВКС декларира банков влог от 55 500 лв. и 3240 евро, които е спестил от заплата и от наеми. През 2016 г. Панов декларира, че от наеми е получил 22 179 лв. Съпругата му е декларира доходи от “стопанска дейност” в размер на 18 800 лв. В декларацията, която Панов е подал на 29 април 2015 г., освен два апартамента, магазин, гараж и парцел в София, председателят на ВКС е декларирал банкови влогове от 7000 лв. и 9000 евро, като спестяванията идват от наеми, лекторски възнаграждения и наследяване. През 2015 г. Панов не пропуска да декларира, нещо което тази година не прави, доходи от наеми в размер на: 21 123 лв. и от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 7260 лв.

Още преди да стане председател на ВКС в началото на 2015 г., като съдия във Върховния административен съд Лозан Панов също е бил длъжен да декларира имоти и доходи.

От декларацията му като съдия във ВАС, подадена на 29 април 2014 г. разбираме, че бъдещият съдия №1 е имал кредит в размер на 13 000 лв., както и приходи от наеми в размер на 22 179 лв., а от преподавателска дейност още 6915 лв.

Година по-рано – на 29 април 2013 г., Панов отново е декларирал доходи от наеми в размер на 22 179 лв., както и 2670 лв. от преподавателска дейност.

На 25 април 2012 г., съдия Лозан Панов отново е декларирал 21 123 лв. доход от наеми, както и 3225 лв., придобити от “друга стопанска дейност”.

Преди да стане върховен съдия, Лозан Панов е председател на Административен съд – София-град. Като такъв на 29 април 2011 г., Панов декларира доходи от наеми в размер на 14 956 лв. и още 5115 лв. от “друга стопанска дейност”. На 27 април 2011 г., Панов отново декларира доходи, извън заплатите си на съдия – общо 32 042 лв.

В годините - 2009, 2008 и 2007, Панов също декларира доходи от странични дейности. Излиза, че от 2007 г. до 2016 г., всяка година, без изключение Лозан Панов декларира доходи от наеми, хонорари или други стопански дейности, но само тази година – през май месец, вече няма нищо за деклариране.

Забележително е също така, че в продължение на няколко години, Панов получава приходи от наем, които са почти идентични – около 21 000 лв. на година. Излиза, че или през последната година е нямал наемател или е продал недвижимия имот. Втората хипотеза следва да се изключи, защото, ако имотът е продаден, то това трябва също да се декларира, като се отчете получената сума, а такава липсва.

Месец преди Панов да подаде декларацията си пред ИВСС, бяха публикувани стенограмите на групата АРГО, от които стана ясно, че Елисавета Панова е била определена като “Черен лебед” . На тайна сбирка в присъствието на обвиняемия Иво Прокопиев, бившият правосъден министър Христо Иванов се противопоставя на идеята за номинирането на Лозан Панов за кандидат за президент именно с този аргумент. Впоследствие Иванов упорито отказваше да признае, защо нарича г-жа Панова "Черен лебед" и какво в нейното минало или настояще е смущаващо.

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет има правомощия да извърши проверка на декларираното от председателя на ВКС.

НАП и ДАНС вече стартираха процедура по проверка на Панов, както и на всички останали властимащи, които са "забравили" да подадат своите декларации за притежавани имоти и пари пред Сметната палата.

Ето и пълния текст на декларацията публикувана в " Канал 3"