Отскоро Министерството на правосъдието разполага с устройства за електронно наблюдение по проект "Модернизиране на пенитенциарната система" - т.н. електронни гривни, чрез които у нас вече официално работи електронният мониторинг на правонарушителите. Системата е израелска, а устройствата са два вида - на радиочестота и с GPS. Гривните се поставят на глезена.

В момента у нас разполагаме с 250 комплекта, а под наблюдение са 13 лица.

Хората, които подлежат на наблюдение, са три категории:

- лишени от свобода, които са настанени в затворнически общежития от открит тип
- лица с наложени пробационни мерки "ограничение в свободното придвижване" и "задължителна регистрация по настоящ адрес"
- лица с наложена мярка за неотклонение "домашен арест"


Правонарушителите трябва да дадат изричното си съгласие, за да им бъде поставена гривна. Тя не им носи бонуси, както например положеният труд от лишените от свобода се зачита за намаляване срока на наказанието.

Единствено след като се постави гривната, правонарушителят, спрямо когото се осъществява електронно наблюдение на мярката "задължителна регистрация по настоящ адрес", няма нужда да ходи да се разписва при пробационен служител по зададения график - не по-малко от два пъти в седмицата. Това би могло да се отчете като "малък бонус".

Когато има нередност, системата реагира веднага

Снимка: Дир.БГ/Иван Григоров

Гривните ще се използват най-вече за контрол на правонарушителите, спрямо които са постановени ограничителни мерки или са поставени под домашен арест. Човекът има свободен режим на движение в определен часови диапазон. Примерно, трябва да си е вкъщи от 22 до 6 сутринта. Това се отчита от т.н. гривни с радиочестотен режим на работа.

В дома на правонарушителя се поставя базова станция, която се настройва да покрива определен радиус, в който той може да се движи. Ако излезе от обхват, системата подава сигнал. Самите гривни имат и опция за контакт, така че правонарушителят ще бъде известен за проблем и трябва да направи контакт с пробационния служител, за да обясни какво става. Ако не стори това, ще бъде посетен на място от специализиран екип, който ще отчете и протоколира нарушението.

При първото такова нарушение може и да му се размине, но при повторно и по преценка на инспекторите, нещата може да стигнат отново до съд и да се измени ограничителната мярка на правонарушителя с всички произтичащи от това санкции.

При втория вид наблюдение, когато се използва GPS гривна, със сателитен сигнал може да се установи по всяко време къде се намира правонарушителят.

Сигналите от гривните постъпват в контролния център.

Към момента част от лицата са поставени за контрол чрез радиочестотно наблюдение, като част от тях имат забрана да напускат жилището си в определен часови интервал. Другите се контролират чрез сателитно наблюдение, като на тях им е наложена забрана да посещават конкретни места.

Как работи системата

Всяко едно действие, особено през GPS проследяването, се отчита онлайн. Така се проследява маршрутът на движение на лицето. При този тип наблюдение може да се въведат зони, които лицето не може да посещава. (б.р.-снимката с червената зона)

Червената зона е забранение за посещение

Снимка: Дир.БГ/Иван Григоров

Така му се ограничава достъпът до определени обекти. При нередност с лице, на което е поставена гривна, системата веднага отчита това и нередността се индикира с определен сигнал на мониторите. След като се отработи случаят, системата показва индикатор, който показва, че всичко е нормално. Всичко се следи онлайн, а ако има забавяне, то вече отработва с посещение на място. Регионалните инспектори, които се занимават с лицата с гривни по места, също получават директна информация.

Лицата могат да получават съобщения

Снимка: Дир.БГ/Иван Григоров

Хората, поставени под електронен мониторинг, са на възраст между 18 и 40 години. По-голямата част от тях са извършили престъпления против личността и против собствеността, а две от лицата са осъдени за общоопасни престъпления - шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Десет от лицата са поставени под 6-месечен електронен мониторинг, какъвто е максималният срок.

В момента общо 29 системи за видеонаблюдение са разпределени по места и се инсталират в 28-те районни служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в контролния център.

Каквото и да се случи с гривната, тя е в постоянен контакт със системата. Загуба на сигнал, опит за интервенция, всичко се отчита, така че служителите в центъра веднага разбират.

Системата, която е внедрена у нас, е същата, която ползват в САЩ, Канада, Англия, Дания, Литва, Естония, Швеция и редица други страни.

Евентуални проблеми биха могли да са свързани със сателитния сегмент, който е зависим от мобилните оператори и от покритието върху територията на страната.

Интересно също така е видим и как се развива този процес в Дания, където от години се използва системата. Все пак е важно да отбележим, че там и културата на населението е по-различна, но като цяло ефектът е повече от добър. В Дания съгласието да ти бъде поставена гривна може да ти спести влизането в затвора за малко престъпление, за което има присъда до 6 месеца.

Ето пример. Краткосрочна присъда лишаване от свобода вече се дава от съда за шофиране след употреба на алкохол, в зависимост от количеството в кръвта. Като цяло практиката в Дания и Англия не е много по-различна и именно при тези случай поставянето на гривна, като вид ограничителна мярка, се е доказало като доста ефективен метод на превъзпитание.

Всяко лице си има електронно досие

Снимка: Дир.БГ/Иван Григоров

Принципно такава присъда се излежава при облекчен режим, но все пак влизането в затвора е доста рестриктивна мярка. А след година време ефектът от нея не винаги е положителен за личността. Така се оказва. Така че въвеждането на пенитенциарната система определено е крачка в правилната посока.

Много е интересно положението с поставянето на гривни в Бразилия. Там законодателството използва този метод от дълги години и ефектът е много добър. Но законодателството в Бразилия е интересно и с друго. Там са приели правила, че когато един затворник си излежи присъдата, той остава под наблюдение за определено време. Влязъл веднъж за тежко престъпление, "бандитът" е наблюдаван постоянно след напускане на затвора за определено време.

Иначе системата с "гривните" у нас тепърва ще се развива, защото всяка държава си има особености като законодателство и народопсихология. Все пак вече това у нас работи, а това означава, че първата крачка е направена.