Във времена на силна пропаганда и дезинформация, прилагането на критично мислене при сърфиране онлайн вече е задължение на гражданите от всички поколения. Образованието трябва да изиграе своята изконна роля - да предостави на младите хора умения и компетенции, необходими в обществото днес и утре. Критичното мислене, проверката на източниците, размисълът върху какво четем, споделяме и създаваме в социалните медии вече не са просто полезни умения, е новото АБВ във виртуалната информационна хигиена.

През 2017 г. словосъчетанието "фалшиви новини" беше определено от речника на Колинс за Дума на годината. Шест години по-късно сме свидетели на все по-натрапчива и разпространяваща се онлайн дезинформация, а думи като "трол" и "кликбейт" от ИТ терминологията вече са част от ежедневието ни.

По данни на проучване на Евробарометър от юли 2022 г. за медиите и новините българите са излагани на фалшиви новини три пъти по-често от средното за ЕС. Почти половината от анкетираните се чувстват много уверени да разпознават дезинформацията при сблъсък с нея. В същото време през 2022 г. България се нарежда на 33-о място в индекса за медийна грамотност на отвореното общество - София, последна сред страните-членки на ЕС. Индексът взима предвид няколко елемента, включително качеството на образованието.

Вторичен анализ на резултатите от проучването на програмата за международно оценяване на учениците PISA сред 15-годишните разкрива, че на едва на малко повече от половината българчета им е обяснено в училище как да разпознават дали информацията е пристрастна или не, докато на 2/3 е преподавано как да определят дали да се доверят на информация в Интернет. Тези данни се основават на самооценка. Ако разгледаме по-общо резултатите при директно оценяване в Европа, всеки трети осмокласник не постига задоволителни резултати по отношение на уменията си в областта на информацията и компютърната грамотност. Де факто, тези млади хора са цифрово неграмотни.

В 21-ви век, когато Поколението Z на практика прекарва ежедневието си онлайн и си набавя новини и информация главно чрез социалните мрежи, тази тенденция е повече от притеснителна.

В последните години Европейската комисия изведе борбата с дезинформацията сред своите приоритети. Инициативи като Плана за действие за европейската демокрация и по-скорошния Законодателен акт за цифровите услуги целят безопасна онлайн среда, като последният възлага безпрецедентни отговорности на технологичните гиганти, що се отнася до типа информация, до която предоставят достъп.

Но най-стратегическият инструмент в борбата с дезинформацията - както в кратък, така и в дългосрочен план, остава образованието. Създаването на критични и добре информирани и устойчиви на дезинформация граждани изисква развиване на умения и рефлекси от най-ранна възраст.

Миналият октомври, като част от по-широката си политическа стратегия за подкрепа на цифровизацията в образованието, ЕК публикува насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаването на цифровата грамотност чрез образование и обучение на всички официални езици на Съюза, включително и български. Разработени под егидата на българския еврокомисар Мария Габриел, насоките целят да подпомогнат учители от началното и средно образование да се справят с тези належащи проблеми и да подходят към тях по интересен и подходящ начин за учениците си. По повод публикуването им, Габриел казва:

"Дори и учител с малко или никакъв предишен опит в цифровото образование ще има възможност ефективно да обясни на учениците си как да разпознават дезинформация. Убедена съм, че тези насоки ще доведат до промяна".

Насоките са от помощ на учителите да се справят с нелеки въпроси като "Как да превърна класната си стая в място, където учениците имат желание да споделят преживяванията си онлайн?" и "Как да се свържа с колеги, които също се занимават с тези въпроси?". Документът предлага на учителите как да се справят с въпроси, идващи от техните ученици, като например "Какво представлява дезинформацията и как да я разпознаем?", "Кой и как създава фалшивите новини?" както и "Каква е разликата между невярна и злонамерена информация?".

Насоките предлагат и редица практически учебни планове, които могат да бъдат използвани от учителите в часовете по гражданско образоване, литература, чужди езици или часа на класа. Те са разработени в сътрудничество с експертна група, обединяваща представители на академичните среди, образователния и неправителствения сектор, обществени телевизии и дигиталния бизнес.

Темата за цифровата грамотност и борбата с дезинформацията чрез образование се радва и на таргетирано европейско финансиране. Еразъм+ като основна европейска програма в сферата на образованието е финансирала повече от 2600 проекта по темата на стойност от 241 милиона евро за периода 2014-2020 г. През 2021 г. повече от 90 проекта са се занимавали с тези теми, а тази година специален фокус дори е оставен на обучението на учители и създаването на учебни програми за цифрова грамотност и борба с дезинформацията.