Българският еврокомисар Мария Габриел представи в Брюксел новата си инициатива "Кампус на Европейския институт за иновации и технологии" (ЕИТ) заедно с директора на ЕИТ Martin Kern и изпълнителния директор на "ЕИТ-Градска мобилност" Maria Tsavachidis. Кампусът е нова онлайн платформа, чиято цел е да улесни достъпа до обучение в сферата на иновациите и предприемачеството. Платформата ще предостави обучителни курсове за ученици, студенти и възрастни, които искат да надградят уменията си в ключови за зеления и цифров преход сфери.

Снимка: Dir.bg

"Кампусът на ЕИТ е пример за приноса на образованието и обучението към развитието на иновациите в Европа. Видимост, добавена стойност и нови възможности - това са ключовите думи. С кампуса създаваме единно звено за информация и достъп до предлаганите от ЕИТ програми за професионално обучение. Платформата обединява десетки курсове за всички, които искат да придобият или разширят знанията си в различни области - от цифровизацията до културата, от климатичните промени до здравеопазването", заяви Мария Габриел.

Снимка: Dir.bg

Възможностите за обучение, които предоставя новата онлайн платформа, включват едночасови курсове, летни училища, курсове за професионално развитие, магистърски и докторантски програми. Първите курсове на Кампуса са в сферата на климатичните промени, суровините, храните и градската мобилност. "Започваме с 65 курса, но това е само началото. Целта ни е те да станат 250, а броят на обучаващите се да достигне 1 милион", коментира още Мария Габриел.

Снимка: Dir.bg

"Няма иновации без образование и предприемачески умения. Кампусът е още една възможност за гражданите във всички региони на Европа да развият таланта и уменията си", заключи българският еврокомисар.

Повече информация за Кампуса на Европейския институт за иновации и технологии: eit-virtualcampus.eu

Снимка: Dir.bg