Мощността на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" беше намалена до 300 мегавата в 10.24 часа днес, след като се е задействала автоматиката за разтоварване на блока, поради изключване на две от главните циркулационни помпи. Причините за изключването са отстранени.

За да бъдат включени отново в работа двете циркулационни помпи, блокът бе спрян в 12.12 часа.

В 14.58 часа шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново бе включен в паралел с енергийната система на страната, съобщиха от АЕЦ.

Причината, довела до изключването на помпите, бе отстранена. Успешно са изпълнени изпитанията за потвърждаване на нормалната работоспособност на системите и съоръженията на шести блок.

Пети енергоблок на атомната централа работи с пълно натоварване на мощността.

Радиационната обстановка е нормална. За спирането на блока бяха уведомени Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор.

На 3 юли в 13:50 часа шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян поради задействане на електрическата защита заради късо съединение. След няколко часа бяха отстранени причините, довели до изключването на блока. След проверките бе потвърдено, че всички системи и съоръжения на блока работят нормално. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" тогава отново работеше с пълно натоварване на мощността до включването на шести блок отново в 17:52 ч. на 3 юли.