Председателят на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) Орлин Пенев подаде оставка, става ясно от сайта на бюрото.

Вчера пък се разбра, че структурата е поставена под неформално наблюдение от Съвета на бюрата в ЕС, считано от март тази година, с искане за осигуряване на банкова гаранция от 4 млн. евро в тяхна полза, която своевременно е издадена. 

"С писмо от 10.12.2018 г. Съветът на бюрата постави формални изисквания за разширение на наблюдението, отнасящи се до предоставяне на презастрахователна програма на НББАЗ, и ежемесечни справки за финансовото състояние на НББАЗ, които изисквания определят процедурата по наблюдение, осъществявана от Съвета на бюрата", става ясно още от съобщението.

Основна функция на бюро "Зелена карта" е да изплаща обезщетения при катастрофи в чужбина, причинени от незастраховани български автомобили и да съдейства за изплащането в срок на компенсациите от страна на българските застрахователи при ПТП зад граница.

Според официалното съобщение на сайта Орлин Пенев е подал оставка по здравословни причини.

В Комисията за финансов надзор (КФН) са уведомени за стартиралия мониторинг. От регулатора съобщиха, че са предприели незабавни действия и провеждат консултации за установяване причините за приложената мярка и оценката на въздействието ѝ с цел защита на финансовата стабилност и обществения интерес.

Националното ни бюро е длъжно да внесе гаранция във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 31 март 2019, както и да сключи презастрахователен договор, чиято стойност се оценява на около 20 млн. евро.

Все още не е ясно дали тези нови мерки няма да доведат ново повишаване на цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Освен това Националното ни бюро трябва да предоставя месечен отчет за напредъка по създаването на посочените по-горе финансови гаранции,  както и да продължи да предоставя месечните финансови отчети на Комитета за наблюдение и всяка друга информация, която Комитетът може да изисква междувременно, се посочва в писмото на Грит Флоре до българските му колеги.

Грит Флоре посочва, че решението за налагане на мониторинг на България е взето в интерес на системата "Зелена карта" и на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Оставаме на ваше разположение за евентуално сътрудничество, което може да ви бъде необходимо при изпълнение на решението, завършва Грит Флоре.