За да има енергийна борса в България са нужни законодателни промени, които да регламентират дейността й, каза пред журналисти в Народното събрание Валентин Николов, председател на Комисията по енергетика. Той откри днес в НС кръгла маса, на която беше представена концепцията за "Газов Хъб Балкан" /ГХБ/.

"Газов Хъб Балкан" ЕАД е регистрирано през януари тази година с цел създаване на газова борса. Дружеството е с капитал 500 000 лв. изцяло държавна собственост. Дялове на компанията може да бъдат предложени на други юридически и физически лица - търговци на едро, производител или енергийни борси, но при запазване на контролния пакет от "Булгартрансгаз" ЕАЗ. Експертни оценки, разпространени по време на работната среща, показват, че търсенето на природен газ на борсата ще се увеличи от близо 700 млн. куб. метра през 2020 година до почти 2.5 млрд. куб. метра през 2024 година.

Текстовете за промяна на Закона за енергетиката ще бъдат публично дебатирани и представени на експерти в сектора, посочи Николов.

Само при диверсификация на доставките на природен газ може да говорим за конкуренция и за създаване на условия за либерализация на пазара, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова,.

За тази диверсификация е нужно създаване на инфраструктурни връзки с държавите в региона и на енергийна борса, която ще ни даде сигурност и конкурентни цени на енергията, и съответно - конкурентна икономика, каза Петкова. В Министерството на енергетиката изцяло подкрепяме инициативата за създаване на борса за природен газ и ще помагаме с целия си експертен потенциал, отбеляза Теменужка Петкова.

Снимка: БТА

С постепенното развитие на либерализацията на пазара на природен газ ролята на енергийния регулатор се засилва, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. КЕВР се ангажира с издаване на лиценз на борсовия оператор, включително и на платформата за търговия на природен газ. Правилното решение е взаимстване на търговска платформа от сериозен търговец, като добър вариант е Средноевропейската платформа за природен газ "Баумгартен", Австрия, каза Иван Иванов. КЕВР ще одобри и мерките за контрол на ликвидността, за недопускане на пазарни злоупотреби и изтичане на вътрешна информация от борсата, добави той.

Народният представител Валери Симеонов поиска по-конкретна информация за източниците на природен газ и защо мястото на газовия хъб "Балкан" не е избрано в Южна България, където строителството, по думите му, ще е много по-малко.

Измененията на Енергийната стратегия на България влязоха в НС в края на миналата година и нашата фирма предприе мерки за създаде дружеството "Газов Хъб Балкан", каза Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". Предприели сме мерки за създаване на ликвиден пазар на природен газ, посочи още той.

Снимка: БТА

Отчитаме сериозността от ниската пазарна ликвидност на природен газ, каза Кирил Равначки, директор на ГХБ. Създаването на борсата ще повиши ликвидността на пазара, дава възможност на търговците да сключват сделки на едно място и така осигурява ползи за всички участници на пазара, каза още Равначки.

Народният представител Валери Симеонов поиска по-конкретна информация за източниците на природен газ и защо мястото на газовия хъб "Балкан" не е избрано в Южна България, където строителството, по думите му, ще е много по-малко. Той дори изрази съмнение нужен ли е този хъб на страната ни.