Стопирането на нарастването на тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула се прави, за да не се задълбочава разликата между старите и новите пенсии. Това обясни пред журналисти социалният министър Бисер Петков преди заседанието на Надзорния съвет на НОИ.

Надзорният съвет ще разгледа проекта на Закон за бюджет на Държавното обществено осигуряване.

Когато се приемаше увеличението на коефициента, тогавашният социален министър Ивайло Калфин обеща, че с тази формула пенсиите ще достигнат около 60% от средната работна заплата.

В проектобюджета е предвидена промяна за прилаганата тежест за година осигурителен стаж във формулата, по която се изчислява размера на пенсиите. Тя ще е 1,2 процента от началото на 2019 година, като не се предвижда по-нататъшното й нарастване. С последната пенсионна реформа от 2015 година се предвиждаше тежестта да достигне постепенно до 1,5.

Предложението за промяна е на Министерството на финансите с аргумента, че с увеличаването й и използването на този механизъм за осъвременяване на пенсиите се разтваря ножицата между нови и стари пенсии в полза на новите пенсии, каза Бисер Петков. По думите му това задълбочава проблема на нашата осигурителна система и разликите между стари и нови пенсии.

Министърът допълни, че ръстът на средния осигурителен доход също е по-голям и това задълбочава разликите между пенсиите. По думите на министъра ще се търсят възможности за нарастване на старите пенсии, за да се преодолеят дисбалансите.

По отношение на отпадането на трите най-добри години преди 1997 година, Петков каза, че още когато е заложена промяната - през 2015 година, експертите са изчислили, че повече от 50 процента от хората към 2019 година ще имат по-благоприятни размери на пенсиите. А за новата промяна във формулата - отпадането на трите години от 1997 до 2000 година, министърът коментира, че трябва да се изчакат разчетите на НОИ, но вероятно това ще се отрази на още повече хора благоприятно.

Министър Бисер Петков отбеляза, че с проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване на практика се предлага запазване на повечето политики, продължаване на тенденцията на финансово оздравяване на бюджета на ДОО, значителен ръст на приходите от осигурителни вноски, които вече ще финансират около две трети от разходите. По думите на министъра само за три-четири години, в резултат на реформите, системата преимуществено е почнала да се финансира от осигурителни вноски и делът на покриването на надостига от държавния бюджет значително намалява - с около 250 милиона е по-малко това, което държавата ще финансира като недостиг.

Бисер Петков припомни, че предвиденото осъвременяване на пенсиите с 5,7 сто от юли е най-високото осъвременяване в последните години, като то отразява по-високия ръст на осигурителния доход. Средният осигурителния доход ще продължава да расте, приходите от осигурителни вноски също, като причина за това е и предвиденото увеличение на максималния осигурителен доход на 3000 лева след четиригодишното му задържане на 2600 лева.

Петков припомни, че не е предвидено и административно увеличаване на МОД, нарастването е отразено само в съответствие на прогнозирани размер на минималната заплата, като 63 на сто ще бъдат на минималния осигурителен доход.

По отношение на липсата на промяна в парите за майчинство, той коментира, че това е обусловено и от състоянието на трудовия пазар, недостигът на работната сила налага майките, които ползват дълго платено обезщетение, да бъдат стимулирани по-бързо да се връщат на пазара на труда. Състоянието на пазара на труда също беше посочено като аргумент за липсата на промяна в минималния размер на обезщетението за безработица.

Работодателите няма да подкрепят проекта, заради промените по отношение на максималния осигурителен доход, заради отказа от дебат по темата за отпадането на тавана на пенсиите, както и заради отказа от реформи в обезщетенията за временна неработоспособност, каза заместник-председателят на Българската стопанска камера Димитър Бранков.

Бюджетът ми се струва като миналата година, каза лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според него в бюджета се вижда отсъствието на интегрална политика по отношение на осигурителните доходи. Вдигна се достатъчно шум около увеличаването на максималния осигурителен доход, а никой не забеляза, че осигурителният доход на земеделските производители и на тютюнопроизводители се вдига от 350 на 560 лева, отбеляза Манолов.

Той смята, че от увеличението на максималния осигурителен доход никой няма да пострада, а само ще се получат повече права. Експерти на синдиката са изчислили, че при месечен доход от 16 500 лева е по-лесно той да бъде оформен като заплата, отколкото като печалба на съответната компания, каза Димитър Манолов.

Запазването на нивото на парите за майчинство, както и на обезщетението за безработица не ми харесва, заяви още синдикалният лидер. Манолов смятал, че обезщетението за майчинство трябва да е равно поне на минималната работна заплата.

За промените в пенсионната формула Манолов коментира, че няма пълна справедливост, важно е да се обяснят аргументите. В отпадането на трите години преди 1997 година има здрава логика, тъй като в момента се е създала една непочтена индустрия за издаване на неистински документи, които доказват доходи, които лицата никога не са имали, а пък надеждна статистика за това няма никъде. По отношение на замразяването на тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула, Манолов каза, че чака официално обяснение. Той обясни, че след дебата ще реши дали ще подкрепи бюджета или не.

От доста дълго време бюджетът на ДОО не е напредвал толкова много към целите на реформата и нямам никакво основание да не го подкрепя, заяви Ася Гонева от КНСБ. По думите й напредъкът се състои преди всичко в това, че са погледнати приходите като са съобразени минималните равнища на осигурителните доходи с това какво трябва да дават на хората - направена е сериозна крачка за земеделските производители и тютюнопроизводителите, както и за самоосигуряващите се. Гвоздеят е максималният осигурителен доход, защото досега солидарността беше изкривена и хората с по-ниски доходи участваха много повече, каза Гонева. Подходът за тавана на пенсиите също се подкрепя от КНСБ, защото по думите й така ще се намали противопоставянето между стари и нови пенсии. Две трети от хората, ограничени от максимума, вече влизат в реалния си размер, допълни експертът.