Президентът Румен Радев се срещна днес с представители на ръководствата на работодателските организации в страната.

Идеята за организиране на дискусия за възможностите за ускоряване на икономическия растеж, която да се състои под патронажа на президента идната година, е била сред обсъдените на срещата теми, каза след нея председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Президентът подкрепи идеята, разбира се, отчитайки, че възможностите на президентската институция пряко да подпомогне едни или други предложения са ограничени от Конституцията, но като послания, развитие на идеи и предложения обеща подкрепа, отбеляза Велев, цитиран от БТА.

В отговор на въпрос той уточни, че не са били обсъждани подробно и конкретно мерки за икономическия растеж, но все пак открои необходимостта от ускоряване на реформите в образованието и в енергетиката, акцента върху електронизацията на услугите, въвеждането на електронното управление, намаляване на предпоставките за недобро регулиране и корупция, увеличаване на възможностите за наемане на висококвалифициран персонал от трети страни. Всичко това е било сред темите, обсъдени на срещата с представителите на бизнеса.

Разговаряхме за нашите очаквания за икономическия растеж и за това как той може да бъде ускоряван, защото е в основата за повишаване на благосъстоянието на хората, което е крайната цел, каза Васил Велев. Представителите на ръководствата на работодателските организации са изложили пред президента кои според тях са пречките пред един по-бърз икономически растеж, като са посочили отново, че имаме сравнително устойчив и немалък ръст на икономиката, който превишава значително средноевропейския и е приблизително равен на световния, но същевременно е много по-бавен от растежа в другите страни от Централна и Източна Европа, които извършват преход на икономиките си. Тоест, нещо не правим както трябва, коментира Велев.

Участниците в срещата са благодарили на президента за международната позиция, която заема по редица въпроси от национален интерес, и които са важни и за бизнеса. Включително и ситуацията около пакета "Мобилност", както и за по-амбициозни цели във връзка с опазването на климата, които трябва да бъдат съобразени и с интересите на страната, посочи Васил Велев. Благодарихме и за балансираната позиция, която президентството заема в международните отношения, което безспорно подпомага интернационализацията на българския бизнес, каза още Велев.