Близо 32% от работниците в ирландските ферми са българи. Това сочи статистика на Департмента по селско стопанство в Северна Ирландия, съобщи местният вестник "News Letter", цитиран от "Монитор".

Според данните от 1 ноември 2017 г. 20% от работната сила на Северна Ирландия се запълва от мигранти, като само до този период новоназначените сезонни работници са наброявали близо 1500.

"Почти във всички отговори на местните фермери присъстваше факта, че мигрантската работна ръка е важна за бизнеса им", пише още в доклада.

Според него най-много чужденци са наети в градинарския сектор и отглеждат цветя за дома, гъби или плодове.

По данните през 2017 най-много работници във фермите е имало от България (32%), следвана от Литва (28%) и Полша (16%). От общо 7000 редовни служители, 1400 са били мигранти, по-голямата част от които са мигранти от Европейския съюз. От тях 13% не са били сезонни, 15% са били сезонни и 7% са били смесени.