Тълкуванието, че тази конвенция ще отвори вратите на Бог знае какви "нетрадиционни, сексуални практики" е незнание, което създава една заблуда. БСП заеха странна позиция по дебата. 

Това заяви в интервю за Дир. бг политологът Антоний Тодоров

- Днес се провежда протест в защита на Истанбулската конвенция. Трябва ли тя да бъде защитена и ако "да" защо?

- Тази конвенция допълва един широк вече международен инструментариум от конвенции, които защитават правата на човека в най-общия смисъл на думата, а също така и правата на категории от човечеството. В случая става дума за една конвенция, която отдавна се подготвя, която е свързана конкретно с насилието срещу жени и която, според мен, допълва този инструментариум с една по-стройна база, включително основана на категориите, които се използват, когато говорим за проблемите около насилието над жени. Конвенцията, която е подписана от 44 държави и повече от 20 вече са я ратифицирали, очевидно е имало защо да бъде подготвена, подписана и ратифицирана.

И мисля, че за България това е изключително важно. Ако България не я ратифицира, според мен, ще попадне в лоша компания в света и във всеки случай няма да е никак добре за една страна, която поема Председателството на ЕС. Да не говорим, че самите проблеми в конвенцията съществуват и в българското общество.

- Съдебната статистика сочи, че 35% от случаите на убийства на жени са извършвани от настоящ или бивш интимен партньор. Според проучване на „Алфа Рисърч“, всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. Българските неправителствени организации, които се занимават със защита на жени жертви на домашно насилие, предоставят още по-драстични данни - според национално представително изследване на фондация “Партньори България”, една от всеки 3 жени в България е подложена на насилие. Ако е така, това е стряскащо. Можем ли да подминем този проблем с лека ръка?

- Да, ако е така, това е стряскащо. Но също така стряскащи са и други резултати от социологически проучвания. Евробарометър по този въпрос например показва, че на въпроса "Съгласни ли сте, че жените най-вече трябва да поемат ангажимента с грижите на дома?", над 80% в България отговарят с "да". Едва 17% не са съгласни с това мнение. Или мнението "Съгласни ли сте, че мъжете преди всичко трябва да се грижат за парите в семейството?", също над 80% го подкрепят. Разбира се, различават се европейските общества, но виждате колко много предразсъдъци имаме.

- Т.е. ще излезе вярно, че трябва да си "сменим чипа"?

- Страхувам се, че живеем в среда на твърде много консервативни предразсъдъци, без да си даваме сметка за това. Светът се е променил и то не от вчера. Не е някаква новост, че жените носят също толкова пари в семейството и че мъжете се грижат за домакинството и децата също толкова много. Това, което е новост е, че в дебата около конвенцията в България ние се връщаме към тези проблеми, които са от 50-те - 60-те години на ХХ век.

- НПО-та твърдят, че ако ние не приемем Конвенцията, жени насилвани в страните си по полов признак, не могат да получат статут на бежанки. Как ще коментирате?

- Има в конвенцията нещо, което се отнася до статута на бежанците, но само в рамките на самата конвенция. Например представете си семейство бежанци в, което мъжът упражнява насилие над жената. Той може да бъде подведен под отговорност и законодателството може да го лиши от всякаква възможност да получи статут на бежанец. Но те са семейство официално. Отнася ли се същата рестриктивна мярка и към съпругата му. Конвенцията казва, че в този случай не би трябвало, т.е. тя би могла да получи статут на бежанец тъкмо, поради това, че е жертва на насилие.

- Как ще коментирате аргументите на противниците на конвенцията, че тя отваря вратите на "третия пол" , на хомосексуалните бракове, за това предимно да ни залеят бежанци, които се смятат за преследвани по такива причини?

- Искам да кажа, че конвенцията изобщо не отваря такива врати и ако някой смята да я използва за това, няма да може да се опре на нея. Да не говорим, че в целия този дебат проличава едно съвършено непознаване и ниска култура на тема сексуални отношения и права. Хората масово говорят, че "социален пол" означава "трети пол". Много съжалявам, но това е все едно да кажете на един физик, че е много учудващо как времето тече различно в зависимост от скоростта. Това за "социалния пол" е изключително стара категория. Жалко е, когато хора иначе образовани, не го разбират. Не всеки е специалист по всичко. Разбира се, покрай тази конвенция можем да кажем и нещо друго, че цялата необходима съпътстваща информационна кампания липсваше в България. Изведнъж някак си много се стреснаха, че Истанбулската конвенция се предлага за ратификация.

- Защо е тази паника и неразбиране на цели парламентарно представени групи, като например БСП, като че ли за Патриотите и ВОЛЯ някак си е по обяснимо?


- Ще формулирам причината по необичаен начин. В нашето общество няма лидерство. Повечето политици, включително представителите ни в парламента, министрите ни си представят, че трябва да направят така както мисли мнозинството в българското общество, без обаче да са много сигурни какво си мисли това мнозинство и опитвайки се да го наплашат с нещо, което е абсолютно измислено. За разлика от това разбиране на лидерството, а именно, че трябва да правиш това, което мнозинството очаква, лидерите обратно са онези, които постъпват така, че другите да ги следват и които дори са способни да се изправят срещу мнозинството и да му кажат, че греши.

Страхувам се, че това подвеждане под една масова заблуда, че тази конвенция ще отвори вратите на Бог знае какви "нетрадиционни, сексуални практики", това незнание създава една заблуда. Тази заблуда се използва от някои политици да се представят като истински говорители към мнозинството от народа. Това също е заблуда. Не са това истинските говорители. А самото наше общество, ако му бъде обяснено достатъчно разумно и смислено, естествено ще разбере, че става въпрос за една конвенция, която се противопоставя на насилието срещу жени и че това е безобразие насилието срещу жени, на което колко по-рано успеем да сложим край, толкова по цивилизовани ще бъдем.

За БСП е странна тази позиция, която се различава от позициите на ПЕС и почти всички нейни членки. Колкото до „патриотите“, те отдавна играят върха различни страхове в обществото и се възползват от консервативните предразсъдъци. Да тях другостта е нещо лошо, но това е друга тема.